قرآن

strict warning: Declaration of views_handler_filter_node_status::operator_form() should be compatible with views_handler_filter::operator_form(&$form, &$form_state) in D:\WebSites\nashriyat.ir\modules\views\modules\node\views_handler_filter_node_status.inc on line 14.

رابطة قرآن و عهدین با سنت از منظر امامیه و آئین کاتولیک

قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان
سال سي‌ و يكم، شماره نهم، پياپي 300، آذر 1401، ص 31ـ39

 

سال انتشار: 
1401
شماره مجله: 
300
شماره صفحه: 
31

تحليل تاريخي تطبيق‌پذيري سرنخ‌هاي«پولس»‌شناسي در عهد جديد، قرآن کريم و حديث

قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان
سال سي‌ و يكم، شماره نهم، پياپي 300، آذر 1401، ص 21ـ30

نوع مقاله: ترويجي

* مجيد چهري/ استاديار دانشگاه علوم و معارف قرآن کريم، دانشکده علوم قرآني کرمانشاه pm.1364@yahoo.com
زهره نريماني/ استاديار دانشگاه علوم و معارف قرآن کريم، دانشکده علوم قرآني کرمانشاه    Zohrehnarimani92 @yahoo.com

سال انتشار: 
1401
شماره مجله: 
300
شماره صفحه: 
21

بررسي تطبيقي تفاوت متن گزارش قرآن و تورات در داستان پيامبران

قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان
سال سي‌ و يكم، شماره نهم، پياپي 300، آذر 1401، ص 9ـ20

نوع مقاله: ترويجي

* سيدمحمد حاجتي شوركي/ دکتراي اديان و عرفان مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني  (ره) Hajati65@chmail.ir

سال انتشار: 
1401
شماره مجله: 
300
شماره صفحه: 
9

الزامات تربیتی حاکم از منظر اسلام

قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان
 سال سي‌ و يكم، شماره هفتم، پياپي 298، مهر 1401، ص 33ـ43

نوع مقاله: ترويجي
اصغر اسماعیلی/ دانش‌پژوه دکتری فلسفه تعلیم و تربیت مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) as.6642302@gmail.com
دريافت: 07/03/1401                    پذيرش: 31/06/1401

سال انتشار: 
1401
شماره مجله: 
298
شماره صفحه: 
33

بررسي تأثير جنسيت در توانش‌هاي سرشتي انسان از ديدگاه قرآن

قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان
سال سي‌ و يكم، شماره دوم، پياپي 293، ارديبهشت 1401، ص 21ـ30

نوع مقاله: ترويجي
محمد نقيب‌زاده/ استاديار گروه علوم قرآن و تفسير مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)    mn@qabas.net
* سيدمهدي ميري پارسايي/ کارشناس ارشد علوم قرآن و تفسير مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)     miriparsaei@gmail.com
دريافت: 15/11/1400                    پذيرش: 12/02/1401

سال انتشار: 
1401
شماره مجله: 
293
شماره صفحه: 
21

اهداف توليد از ديدگاه اسلام

قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان
سال سي و يكم، شماره اول، پياپي 292، فروردين 1401، ص 49ـ58

نوع مقاله: ترويجي

* سميه يوسفي/ دكتري علوم قرآن و حديث دانشگاه آيت‌الله حائري     usofi.sara@yahoo.com
علي‌محمد ميرجليلي/ استاد گروه علوم قرآن و حديث دانشگاه آيت‌الله حائري     almirjalili@yazd.ac.ir
دريافت: 27/07/1400                    پذيرش: 23/12/1400

سال انتشار: 
1401
شماره مجله: 
292
شماره صفحه: 
49

جست‌وجو در مصداق مجوس: سنجش و نقادي

قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان
سال سي‌ام، شماره دوازدهم، پياپي 291، اسفند 1400، ص 79ـ87

نوع مقاله: ترويجي
سجاد واعظي منفرد / استاديار گروه اديان و عرفان دانشگاه سيستان و بلوچستان، زاهدان     Sajadvaezi114@theo.usb.ac.ir
دريافت: 27/05/1400                    پذيرش: 20/11/1400

سال انتشار: 
1400
شماره مجله: 
291
شماره صفحه: 
79

رسالت حکومت ديني در تربيت ديني جامعه

قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان
 سال سي‌ام، شماره يازدهم، پياپي 290، بهمن 1400، ص 69ـ79

نوع مقاله: ترويجي
اصغر اسماعيلي/ دانش‌‌پژوه دکتري فلسفه تعليم و تربيت مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)    as.6642302@gmail.com
دريافت: 13/05/1400                    پذيرش: 23/09/1400

سال انتشار: 
1400
شماره مجله: 
290
شماره صفحه: 
69

نقش شناخت‌های برآمده از ایمان به آخرت در تاب‌آوری و صبر از دیدگاه قرآن

قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان
سال سي‌ام، شماره دهم، پياپي 289، دي 1400، ص 23ـ32

نوع مقاله: ترويجي

* محمدجواد سقاي بي‌ريا / كارشناس ارشد تفسير و علوم قرآن مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)    mjbiria@iki.ac.ir
مصطفي كريمي/ استاديار گروه تفسير و علوم قرآن مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)     karimi@qabas.net
محمدناصر سقاي بي‌ريا/ استاديار گروه روان‌شناسي مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)    biria1390@gmail.com 

سال انتشار: 
1400
شماره مجله: 
289
شماره صفحه: 
23

راه‌های کسب معرفت ديني از منظر قرآن

قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان

* جواد قلی پور/ دانش‌پژوه دکتری کلام اسلامی مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خمیني ره    Gh.javad1392@gmail.com
محمد جعفری/ دانشیار گروه کلام و فلسفه دین مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خمیني ره    mjafari125@yahoo.com
دريافت: 23/11/1399                    پذيرش: 09/04/1400
چکيده
بررسی راه‌های کسب معرفت دینی، یکی از وظایف مهم معرفت‌شناسی معاصر است و مشخص کردن آنها هم در معرفت‌شناسی و هم در زندگی فردی و اجتماعی بسیار اهمیت دارد. در معرفت‌شناسی مباحث زیادی در این‌باره صورت گرفته است؛ لکن آنچه در نوشتار حاضر مورد توجه بوده، بررسی این راه‌ها با نگاهی درون‌دینی است. ازاین‌رو، مسئلۀ ما این است که آیا راه‌هایی که برای کسب معرفت دینی در کتاب‌های معرفت‌شناسی دینی برشمرده شده است، ‌از منظر قرآن نیز معتبر است یا خیر؟ ما با عرضه راه‌های کسب معرفت دینی رایج به قرآن، با روش تحليلي ـ توصيفي درصددیم تا اعتبار این راه‌ها را از منظر قرآن مورد بررسی قرار دهیم. بررسي نشان مي‌دهد آنچه را که در معرفت‌شناسی دینی رایج به‌عنوان راه‌های کسب معرفت دینی معرفی شده، یعنی ادراک حسی، درون‌بینی، گواهی، حافظه، مرجعیت و عقل، قرآن نیز اعتبار اولیه آنها را تأیید می‌کند و علاوه بر آنها حس دینی را نیز به‌عنوان منبع دیگری برای معرفت دینی معرفی می‌کند.
كليدواژه‌ها: قرآن، معرفت‌شناسی دینی، راه‌های کسب معرفت دینی، عقل، گواهی، حس دینی، ادراک حسی.
 

سال انتشار: 
1400
شماره مجله: 
286
شماره صفحه: 
11
صفحه شروع مقاله: 
11
صفحه پایان مقاله: 
22
محتوای تغذیه