خشونت

strict warning: Declaration of views_handler_filter_node_status::operator_form() should be compatible with views_handler_filter::operator_form(&$form, &$form_state) in D:\WebSites\nashriyat.ir\modules\views\modules\node\views_handler_filter_node_status.inc on line 14.

ترجمه و نقد بخش مربوط به جهاد اسلامي از مقالة «دين، خشونت و جنگ‌هاي مقدس» نوشتة هانس كونگ

قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان

سال بيست و هشتم ـ شماره پنجم، پياپي 260 (ويژة اديان)

محمدرضا اسدي / دانش‌پژوه دكتري اديان و عرفان مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني ره    reza.shaer@gmail.com
دريافت: 03/08/97                    پذيرش: 22/01/98
چكيده
ارتباط دين با جنگ‌هاي رخ‌داده يا در حال وقوع در جهان، مسئله‌اي است كه امروزه به موضوع مورد گفت‌وگو ميان افراد تبديل شده و بعضي از انديشمندان حوزة دين را به اظهارنظر در اين‌باره واداشته است. مقاله‌اي از هانس‌کونگ، استاد برجستة الهیات کلیسایی، منتشر شده كه همين مسئله با محوريت سه دين توحيدي يهوديت، مسيحيت و اسلام در آن مورد بررسي قرار گرفته است. اما ازآنجاكه بخش زيادي از اين مقاله، مربوط به بحث جهاد در اسلام مي‌شود و او به عنوان فردي غيرمسلمان، در اين زمينه اظهارنظرهايي كرده است، به نظر مي‌رسد ارزيابي سخنان او ضروري باشد. نوشتة پيش‌رو، با هدف حفظ حقيقت اسلام و ارائة سيماي اصيل آموزه‌هاي آن، به بازنگري مقالة كونگ با روش تحليلي ـ انتقادي پرداخته و به اين نتيجه رسيده است كه مقاله او به‌رغم داشتن جنبه‌هايي مثبت، با نكات منفي قابل‌توجهي در معرفي اين آموزة مهم اسلامي درآميخته است.
كليدواژه‌ها: اديان، جنگ مقدس، جهاد، اسلام، خشونت، هانس كونگ.
 


 

سال انتشار: 
28
شماره مجله: 
260
شماره صفحه: 
67

ديدگاه اسلام و پيشوايان دينىدر مقابله با كودك آزارى و خشونت عليه كودكان

سال بيست و چهارم ـ شماره 209 (ويژه علوم تربيتى)

 

فائزه پيمان پاك / كارشناس ارشد مشاوره خانواده دانشگاه شهيد بهشتى faeze.peiman@yahoo.com

پريسا پورعلمدارى / كارشناس ارشد مشاوره خانواده دانشگاه شهيد بهشتى ppooralamdari@yahoo.com

شهلا پاكدامن / عضو هيئت علمى گروه روان شناسى دانشگاه شهيد بهشتى shahla.pakdaman@yahoo.com

دريافت: 11/9/93 پذيرش: 29/1/94

چكيده

يكى از بزرگ ترين گناهان در اسلام، ظلم و آزار به كسى است كه هيچ پناهگاهى جز خداوند ندارد. پژوهش حاضر از يك سو، مصاديق، علل و آثار پديده كودك آزارى را بيان كرده و از سوى ديگر، به بررسى نظر اسلام، سيره معصومان عليهم السلام و مراجع عظام در اين مورد پرداخته است. اين مطالعه از نوع كيفى است و از روش تحقيق توصيفى و اسنادى استفاده كرده است. از نظر اسلام، خشونت و آزار، بخصوص در رابطه با مسائل تربيتى و در رابطه با انسان هايى كه خداوند به آنان شخصيت و كرامت عطا فرموده، از جمله كودك، ممنوع است. والدين حق ندارند به هيچ بهانه اى صدمه اى جسمى يا روحى به كودك وارد كنند. نكته بسيار جالب توجه اين است كه اين حمايت ها از حقوق كودكان در قرآن و سيره اهل بيت عليهم السلام زمانى مطرح شده كه هيچ نهاد، سازمان يا كنوانسيون بين المللى براى دفاع از حقوق كودكان وجود نداشته است. اسلام با در نظر گرفتن همه نيازهاى كودكان و دفاع از آن، زمينه را براى رشد و پيشرفت آنان در همه جنبه ها فراهم آورده است. ازاين رو، براى جلوگيرى از پديده كودك آزارى كه متأسفانه امروزه در جوامع جهانى گسترش يافته، استفاده از تعاليم دينى و نظر كارشناسان مذهبى در زمينه نحوه رفتار با فرزندان و چگونگى تعليم و تربيت آنان ضرورى به نظر مى رسد.

 

كليدواژه ها: اسلام، پيشوايان دينى، كودك آزارى، خشونت، كودكان.

 

سال انتشار: 
24
شماره مجله: 
209
شماره صفحه: 
131

ارتباط پيامبر (ص) با مسيحيان

ارتباط پيامبر اكرم صلى‏الله‏عليه‏و‏آله با مسيحيان

تعامل يا تقابل؟

محمّدحسين طاهرى[1]

چكيده

در سال‏هاى اخير بزرگ‏ترين اهانت‏ها از جانب غربيان به ساحت مقدّس پيامبر اكرم صلى‏الله‏عليه‏و‏آله، شكل گرفت. مانند اهانت پاپ بنديكت شانزدهم به پيامبر اكرم صلى‏الله‏عليه‏و‏آله، اهانت روزنامه‏هاى دانمارك و نروژ به ايشان، ساخت فيلم عليه ايشان و اسلام و... . اين مقاله با بررسى اسنادى بررسى مى‏كند كه با بيان موارد گوناگون تعامل و گفت‏وگو از جانب نبى اكرم صلى‏الله‏عليه‏و‏آله با مسيحيان، بر اين شبهه كه اغلب از سوى غربيان و مسيحيان مطرح مى‏شود كه حضرت محمد صلى‏الله‏عليه‏و‏آله، پيامبرِ خشونت است، خط بطلانى كشد آن حضرت را صلح‏طلب، مدافع گفت‏وگو و حامى اقليت‏هاى دينى معرفى نمايد. از اين‏رو، موارد متعددى از گفت‏وگوها، تعاملات و نامه‏هاى ايشان براى تأييد اين ادعا مطرح شده است و برخى از اصول اين تعامل بيان مى‏شود تا هم اخلاق سياسى حاكم بر رفتارهاى ايشان، كه برگرفته از اصول اعتقادى اسلام است، مشخص شود و هم پاسخى بر نگاه دور از واقعِ غربيان و مسيحيان غربى به اين شبهه باشد.

كليدواژه‏ها: پيامبر اكرم، تعامل، مسيحيت، خشونت، رحمت، گفت‏وگو، ديدار، مكاتبه.

سال انتشار: 
19
شماره مجله: 
149
شماره صفحه: 
69

رسول خدا(صلي الله عليه وآله)و استراتژي ايشان در برابر خط نفاق

رسول خدا(صلي الله عليه وآله)و استراتژي ايشان در برابر خط نفاق

محمّدقدير دانش(1)

چكيده

در اين مقاله درصدد پاسخ به اين پرسش هستيم كه رسول اكرم(صلي الله عليه وآله) در برخورد با منافقان چه تدبير و شيوه رفتاري را اتخاذ ميكردند. بدينروي، پس از توضيح مفاهيم «كافر»، «فاسق»، و «منافق» و تفكيك ميان آنها، به بررسي الگوهاي رفتاري پيامبر در برابر منافقان پرداختهايم. بر اساس يافتههاي اين پژوهش، موضع اصلي پيامبر در برابر منافقان، عفو و مدارا بود كه به شكلهاي گوناگون تجلّي مييافت; ولي ايشان در مواقع ضرورت، از خشونت نيز بهره ميگرفتند. پيامبر با منافقان، كه دشمنان داخلي حكومت و جامعه اسلامي بودند، به عنوان يك پديده رواني و اجتماعي برخورد كردند و موضع سياسي و نظامي در برابر آنان نگرفتند. آن حضرت تدابيري انديشيدند كه آنان در جامعه اسلامي منزوي و كمتأثير شوند و در نتيجه، مسلمانان از خيانتها و نيرنگهاي آنان مصون بمانند.

كليدواژهها: سيره، كافر، منافق، فاسق، مدارا، انزوا، خشونت.

سال انتشار: 
17
شماره مجله: 
129
شماره صفحه: 
11
محتوای تغذیه