جهان

strict warning: Declaration of views_handler_filter_node_status::operator_form() should be compatible with views_handler_filter::operator_form(&$form, &$form_state) in D:\WebSites\nashriyat.ir\modules\views\modules\node\views_handler_filter_node_status.inc on line 14.

آنتى‌‏نومى‌‏هاى كانت

معرفت سال بيستم ـ شماره 166 ـ مهر 1390، 135ـ153

مجتبى جليلى‏ مقدم*

چكيده

كانت اولين متفكرى است كه از جايگاهى برتر به تعارضات عقل مى‏نگرد و قصد حل آنها را دارد. اين تعارضات مبدأ عزيمت كانت به سوى نقّادى عقل به شمار مى‏روند. كانت بر آن است كه با روش‏هاى جزمى پيشينيان نمى‏توان بر اين تعارضات فايق آمد و از طرفى هم تلاش دارد تا عقل را از اين تعارضات نجات دهد. از اين‏رو، در پى راه‏حلى مى‏گردد كه سرانجام آن را در ايده‏آليسم استعلايى مى‏يابد. اين نوشتار، بر آن است تا با روشى تحليلى، به چرايى شكل‏گيرى تعارضات عقل در نظر كانت و راه‏حل او براى حل تعارضات پى ببرد. نيز با امعان‏نظر در انديشه او ميزان موفقيت روش وى را مشخص نمايد. حاصل مقاله آنكه اين تعارضات معلول گذار عقل از محدوده مجاز خويش هستند و او براى رهايى از اين تعارضات، با تأسيس ايده‏آليسم استعلايى، حكم به نادرستى هر دو طرف در تعارضات رياضى، و به درستى هر دو طرف در تعارضات ديناميكى مى‏دهد. در اين راه، كانت با چالش‏هاى درونى و بيرونى روبه‏روست و مى‏توان انديشه او را زير تيغ انتقادات جدى قرار داد.

كليدواژه‏ها: ايده‏هاى عقل، جهان، پديدار، ناپديدار، تعارضات رياضى، تعارضات ديناميكى، ايده‏آليسم استعلايى.

سال انتشار: 
20
شماره مجله: 
166
شماره صفحه: 
135

تحليل و بررسى ابعاد گوناگون معناى زندگى

سال نوزدهم ـ شماره 158 ـ بهمن 1389، 153ـ162

محمّدرضا رحمانی اصل*

چكيده

اين مقاله ابعاد و اضلاع گوناگون معناى زندگى «شخص» را مورد تحليل و بررسى قرار مى‏دهد. اين تحليل با نگاه «سوم شخص» صورت گرفته تا بتواند ديدى شمولى داشته باشد؛ زيرا يافتن معناى زندگى انسان جز از طريق آشنايى با جنبه‏هاى روحى و روانى و موقعيتى كه در آن زندگى مى‏كند و حتى جز از طريق معرفت به اجزاى هستى امكان‏پذير نيست. با تأمّل در خدا، انسان و هستى، بصيرت ما نسبت به موقعيت انسان در عالم هستى عميق‏تر خواهد شد و به تفسير صحيحى درباره معناى زندگى شخص دست مى‏يابيم.

اين مقاله با رويكرد تحليلى و نظرى نگارش يافته و هدف از آن، سعى در تبيين معناى زندگى است تا خواننده را به عنوان يك تحليلگر در يافتن معناى زندگى خود يارى دهد. تأثير فهم موقعيت و جايگاه انسان در معنادارى زندگى، همچنين ميزان تأثير دين و اخلاق در معنادارى زندگى از ديگر اهداف اين پژوهش است.

كليدواژه‏ها: معناى زندگى، هدف زندگى، پوچى، خدا، جهان، انسان.

سال انتشار: 
19
شماره مجله: 
158
شماره صفحه: 
153

علم سكولار يا علم ديني؟

علم سكولار يا علم ديني؟

محمّدرضا بلانيان
(كارشناس ارشد فلسفه)

چكيده

علم سكولار با حذف خدا و ماوراءالطبيعه از حوزه علم شروع مي‌شود، با تقليل جهان طبيعت به جنبه تجربه‌پذير و كميّت‌پذير آن و حذف معارف غيرتجربي از قلمرو معارف بشري ادامه مي‌يابد، به تفكيك ميان علم و اخلاق ختم مي‌شود و هدفش كسب قدرت است و هيچ‌گونه توصيه اخلاقي را حتي براي كساني كه قدرت فراواني در اختيارشان قرار مي‌دهد به همراه ندارد. در مقابل، علم ديني مدعي است كه حذف خدا از قلمرو علم امكان‌پذير نيست و در حقيقت، هر علمي از آن نظر كه شناخت آيات خداست نوعي خداشناسي محسوب مي‌شود و عدم عنايت به عالم معنا و ماوراي طبيعت در حوزه علم مساوي است با درافتادن در ورطه نيهليسم. و به رسميت نشناختن معارف وحياني و شهودي، منجر به از دست دادن چيزي است كه لازمه اساسي تكامل بشر بوده و در خود عالم طبيعت هم رازهايي فراتر از آنچه با ميزان تجربه و كميّت قابل سنجش است وجود دارد. هدف علم جست‌وجوي حقيقت است و اخلاق هم لازمه علم است و تفكيك اين دو از يكديگر عواقب جبران‌ناپذيري به بار خواهد آورد، و در صورتي كه علم تمامي عوامل مزبور را، كه لازم و ملزوم يكديگرند، نداشته باشد اصلاً شايسته نام «علم» نيست.

كليدواژه‌ها: علم سكولار، علم ديني، سكولاريسم، خدا، جهان، معرفت، معنويت، ارزش.

سال انتشار: 
16
شماره مجله: 
121
شماره صفحه: 
119
محتوای تغذیه