حجاب

strict warning: Declaration of views_handler_filter_node_status::operator_form() should be compatible with views_handler_filter::operator_form(&$form, &$form_state) in D:\WebSites\nashriyat.ir\modules\views\modules\node\views_handler_filter_node_status.inc on line 14.

تحليل مفهومي از شبکۀ صعودي عفاف (مطالعۀ تطبيقي آيات و روايات عفاف و مفاهيم مرتبط)

قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان
سال سي‌ و دوم، شماره اول، پياپي 304، فروردين 1402، ص 45ـ54

نوع مقاله: ترويجي
* ابوالفضل هاشمي سجزه‌ئي/ دکتراي فلسفۀ اسلامي گرايش حکمت متعاليه مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره) / استادیار جامعةالمصطفی العالمیه استان مرکزی واحد آشتیان     abolfazl.hashemy@gmail.com

شماره صفحه: 
45

رابطۀ حجاب با جایگاه معنوی زنان مسلمان از دیدگاه قرآن و حدیث

قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان

* ملیحه کرمي جعفرلو / کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث دانشگاه کاشان    yaamahdi1369@gmail.com    
مرتضی امامي/ استادیار گروه معارف اسلامی دانشگاه کاشان    emami@kashanu.ac.ir
دريافت: 08/04/99                    پذيرش: 15/09/99
چکيده
پوشش و حجاب دارای ابعاد فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی و نیز دارای مؤلفه‌های مذهبی، معنوی، منزلتی، شخصیتی و رفتاری است که می‌توان از زوایای مختلفی بدان نگریست؛ لکن با توجه به تأثیرات و تعاملات متقابل میان روح و عمل، این مسائل اصلی مطرح است که اساساً چه نوع رابطه‌ای بین روح و پوشش انسان از دیدگاه قرآن وجود دارد؟ و نحوۀ شکل‌گیری و تکامل روح و عمل در فلسفۀ اسلامی و در رابطۀ با حجاب چگونه است؟ این مقاله بر آن است تا با رویکردی توصیفي ـ تحلیلی و با تتبع در منابع تفسیری، فلسفی، روایی و برخی گزاره‌های جامعه‌شناختی و روان‌شناختی، به روش گردآوری اطلاعات کتابخانه‌ای و تحلیل محتوا، و با بررسی موضوعاتی نظیر وجود نفس (روح) و نیز تعامل دوجانبۀ روح با عمل و بالعکس و تجسم اعمال، اثبات کند که اساساً رابطۀ حجاب با جایگاه و قداست زنان مسلمان و با ایمان، رابطه‌ای عینی و حقیقی است.
كليدواژه‌ها: حجاب، روح، زنان مسلمان، قرآن، لباس.
 


سال انتشار: 
1400
شماره مجله: 
280
شماره صفحه: 
49
صفحه شروع مقاله: 
49
صفحه پایان مقاله: 
58

ويژگى‏ ها و معيارهاى عفاف و حياى شخصيت زن در جامعه اسلامى

سال بيست و سوم ـ شماره 199 (ويژه جامعه‏ شناسى)

رفيع‏ الدين اسماعيلى :  دانشجوى دكترى فرهنگ و ارتباطات دانشگاه باقرالعلوم عليه ‏السلام.  rafi.esmaili@yahoo.com
حفيظه مهديان :  دانشجوى كارشناسى ارشد تبليغ و ارتباطات دانشگاه باقرالعلوم عليه‏السلام.  hafizemahdiyan@yahoo.com

دريافت: 10/9/92               پذيرش: 30/2/93
چكيده
اگرچه زن و مرد در جوهر و ماهيت انسانيت يكسانند و تمايزى در حقيقت و نوع آنها نيست، ولى تفاوت‏هايى نيز با يكديگر دارند كه به ويژگى ‏هاى جسمانى و روانى آنها بازمى‏ گردد، به‏ گونه‏اى كه تفاوت طبيعى و تكوينى ميان زن و مرد، مطلبى غيرقابل انكار است. دين اسلام با حضور زن در جامعه مخالف نمى‏ باشد، اما براى حضور زن در جامعه شرايطى براساس ويژگى‏ هاى طبيعى زن (جسمى، روحى و...) و نوع كشش و ارتباطى كه ميان مرد و زن وجود دارد معين كرده است. هدف از اين پژوهش، به دست آوردن ملاك‏ها و معيارهايى است كه اسلام درباره حضور اجتماعى زن بيان كرده است. بنابراين، اين پژوهش تلاش دارد با روش اسنادى و مطالعه آيات و روايات، به بيان ويژگى‏ ها و ملاك‏هاى حضور اجتماعى زنان بپردازد. در اين تحقيق، به چهار معيار اصلى (پوشش و لباس زنان، حفظ حريم‏ها و فاصله‏ها، عدم تبرج، و كنترل نگاه) براى حضور اجتماعى زنان پرداخته شده است كه هركدام داراى مؤلفه‏ هايى مى‏ باشند.

كليدواژه‏ ها: عفاف، حياء، اسلام، حضوراجتماعى، حجاب.
 

سال انتشار: 
23
شماره مجله: 
199
شماره صفحه: 
15

راه‏كارهاى گسترش و نهادينه كردن عفاف

معرفت سال بيستم ـ شماره 160 ـ فروردين 1390، 113ـ126

محسن فتاحى اردكانى*

فاطمه هاتفى**

چكيده

عفت و عفاف يكى از ارزش‏هاى اخلاقى است كه همواره در متون دينى مورد تأكيد قرار گرفته و نقش بسزايى در سلامت فرد و اجتماع دارد كه سعادت و كمال و يا انحطاط يك فرد يا جامعه در گرو آن مى‏باشد. از اين‏رو، راه تحصيل و دست‏يابى عفت و به دنبال آن، چگونگى حفظ آن، از جمله مواردى است كه در بحث عفت مورد اهميت است و بى‏ترديد در متون دينى علاوه بر تأكيد بر عفت به عنوان يك ارزش اخلاقى، راه‏كارهايى نيز براى گسترش و نهادينه شدن آن در فرد و جامعه ارائه گرديده است.

اين نوشتار به روش كتابخانه‏اى و مطالعه اسنادى، به بخشى از اين راه‏كارها پرداخته و مورد تبيين و بررسى قرار داده است.

كليدواژه‏ها: عفت، عفاف، ايمان، حجاب، وراثت، تربيت، تعديل غرايز.

سال انتشار: 
20
شماره مجله: 
160
شماره صفحه: 
113

بررسى مسئله حكمت پوشش

بررسى مسئله حكمت پوشش

حميد كريمى
 (دانش‌آموخته حوزه علميه و دكترى كلام اسلامى)

چكيده

يكى از احكام متفاوت بين زن و مرد، مسئله پوشش بدن در حالات گوناگون است. در حال نماز و طواف و در برابر نامحرم، مرد لازم است تا عورتين خود را بپوشاند، اما زن بايد تمام سر و بدن منهاى صورت و دست‌ها تا مچ را بپوشاند. حجاب در پوشش بدن، نگاه كردن، سخن گفتن، راه رفتن و همه رفتارهاى انسان بايد جارى باشد. دليل آن آيه 159 سوره احزاب و آيات 30 و 31 سوره نور، روايات، اجماع و سيره متشرعه است.

حكمت‌هاى حجاب عبارتند از: پاكيزگى معنوى، شناسايى انسان به ايمان و سلامت از طمع ديگران، جلوگيرى از فحشا، كم‌كردن هزينه اقتصادى، استحكام پيوند خانوادگى، استوارى اجتماع، و حفظ ارزش زن.

اما حكمت تفاوت حد پوشش مربوط مى‌شود به ميل جنسى شديدتر مرد و تحريك پذيرى سريع حتى با نگاه و شنيدن صدا، و از سوى ديگر، آرامش جنسى، لطافت، زيبايى و ميل به خودنمايى زن. علاوه بر آن، صحنه كار و فعاليت خارج از منزل در درجه اول به مردان سپرده شده است.

اين نوشتار ضمن تبيين مباحث مزبور، به ذكر و بررسى 9 مورد از شبهات بحث حجاب مى‌پردازد.

كليدواژه‌ها: حجاب، پوشش، حكمت حجاب، حجاب و عفاف، نگاه كردن.

سال انتشار: 
16
شماره مجله: 
118
شماره صفحه: 
69
محتوای تغذیه