قرب الهي

strict warning: Declaration of views_handler_filter_node_status::operator_form() should be compatible with views_handler_filter::operator_form(&$form, &$form_state) in D:\WebSites\nashriyat.ir\modules\views\modules\node\views_handler_filter_node_status.inc on line 14.

صفات شيعيان واقعي؛ قناعت (2)

قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان

سال بيست و هفتم ـ شماره 251 (ويژة تاريخ)

آيت‌الله علامه محمدتقي مصباح
چكيده
قناعت از جمله ويژگي‌هاي شيعيان واقعي است. قناعت به معناي كاستي از تعلقات و توجه به لذايذ دنيوي است. قناعت، مؤمن را وامي‌دارد در استفاده از آنچه به‌دست آورده، و نعمت‌هاي خداوندي كه در اختيارش هست، اسراف نكند و در حد ضرورت از آن مصرف كند. مؤمن خدا و آخرت را باور دارد و دنيا را وسیله براي نيل به قرب الهي نمي‌داند. كسي كه همة تلاش او در دنيا بهره‌مندي از لذايذ دنيوي است يا منكر عالم آخرت است و مي‌پندارد كه هرچه هست در همين دنياست و خارج از آن چيزي وجود ندارد و يا ايمانش ضعيف است. ازاين‌رو، استفاده از امكانات دنيوي براي غير آخرت و اهداف غيرالهي نابخردي است. شيعة واقعي از زندگي دنيوي، با چراغ عقل و وحي گام برمي‌دارد و با هدايت وحي و عقل دلش از انحرافات و كژي‌ها پاك است. فلسفة قناعت در دنيا در همين عرصه معنا دارد.
كليدواژه‌ها: قناعت، دين، دنيا، مؤمن، آخرت، قرب الهي.


 

سال انتشار: 
27
شماره مجله: 
251
شماره صفحه: 
5

اخلاق و عرفان اسلامي

اخلاق و عرفان اسلامي

استاد محمّدتقي مصباح

چكيده

از جمله اوصاف بندگان شايسته خداي متعالي، عدم وابستگي به شهوات و لذايذ مادي زودگذر دنيايي است. هرچند مؤمنان نيز همچون ساير انسان‏ها براي ادامه حيات و زنده ماندن، نيازمند بهره‏گيري از خواست‏ها و لذايذ دنيوي هستند، اما هيچ‏گاه ايشان، دلبستگي به مقام دنيا نداشته، آن را مقدمه و وسيله قرب خويش به رضوان الهي مي‏دانند.

آنچه در آموزه‏هاي ديني نكوهيده شده است نه اصل بهره‏گيري از شهوات و لذايذ مادي، بلكه دوستي، وابستگي و هدف قرار گرفتن آنهاست. اصل بهره‏گيري از شهوات و لذات مادي و دنيوي و... توسط مؤمنان و آن را مقدمه سعادت، كمال و تعالي خويش قرار دادن، امري شايسته و پسنديده است. اين مقال، به تفصيل به اين موضوع مي‏پردازد.

كليدواژه ‏ها:  شهوات، لذايذ مادي، نعمت‏هاي مادي، وابستگي دنيا، قرب الهي.

سال انتشار: 
17
شماره مجله: 
131
شماره صفحه: 
5
محتوای تغذیه