انجيل شيطانى

strict warning: Declaration of views_handler_filter_node_status::operator_form() should be compatible with views_handler_filter::operator_form(&$form, &$form_state) in D:\WebSites\nashriyat.ir\modules\views\modules\node\views_handler_filter_node_status.inc on line 14.

ريشه‏ هاى يهودى ـ مسيحى خدا و شيطان انجيل شيطانى لاوى

سال بيست و دوم ـ شماره 193 ـ دى 1392، 81ـ96

على قهرمانى1

چكيده

شيطانى كه لاوى به دنيا معرفى كرد، نه تنها موجودى شرير نيست، بلكه الهه عشق و زاينده روشنايى و نور است. لوسيفر از نگاه وى موجودى است نيكو، قدرتمند و با اوصافى خداگونه كه دو بعد مثبت و منفى را همزمان داراست. وجود چنين موجودى با اوصاف متعالى، و در عين حال در حضيض ذلت، گرچه در ابتدا كمى عجيب و غريب مى نمايد، اما براى افراد آشنا به الهيات يهودى ـ مسيحى، وجود چنين موجودى چندان هم بديع و غريب نيست. نوشتار حاضر با روش تحليلى ـ توصيفى مى كوشد با مبناشناسى و كاوشى عميق ميان آموزه هاى تورات و انجيل، ردّ پاى چنين موجودى را كه در لابه لاى متون كهن يهود و مسيحيت پنهان شده بيابد.

كليدواژه ها: خدا، شيطان، شيطان گرايى، شيطان پرستى، كليساى شيطان، انجيل شيطان، آنتوان لاوى.

سال انتشار: 
22
شماره مجله: 
193
شماره صفحه: 
81

واكاوى ماركسيسم، نيهيليسم و شيطان‏‌گرايى در ادبيات عرفانى پائولو كوئليو

سال بيست و دوم ـ شماره 193 ـ دى 1392، 63ـ80

سيدمحمدموسويان1

چكيده

پائولو كوئليو رمان نويس مشهور برزيلى و رهبر يكى از فرقه هاى انحرافى است. او نويسنده اى است كه در دوران نوجوانى به بى ايمانى روى آورده و با گرايش شديد به آثار ماركس و انگلس، همه باورهاى ماركسيستى را دگرگون كرده است. او در همين دوران علاقه مند به سحر و جادو گرديد و به دنبال آن، جذب گروه هاى شيطان پرستى شد. كوئليو پس از فروپاشى نظام هاى مادى ماركسيسم و فرويديسم، خلأ حاصل از دين و معنويت را در غرب به خوبى احساس كرده و بر آن شده تا با استفاده از فن قصه نويسى، نياز فطرى بشر به عرفان و معنويت را مرتفع سازد. او در همين زمينه، با ادبياتى صريح و ساده بر انديشه هاى ماركسيستى، نيهيليستى و شيطان پرستى لباس عرفان و معنويت پوشانده، آن را به جهانيان عرضه مى كند. اين پژوهش با روش توصيفى ـ تحليلى، به دنبال مقايسه تطبيقى انديشه هاى ماركسيسم، نيهيليسم و شيطان گرايى با انديشه هاى كوئليو مى باشد و اثبات نموده كه وى در ادبيات عرفانى خود به شدت متأثر از ماركسيسم و شيطان گرايى بوده و عرفان او عرفانى سكولار است.

كليدواژه ها: ماركسيسم فلسفى، هيپى گرى، معرفت درونى، نيهيليسم، انجيل شيطانى.

سال انتشار: 
22
شماره مجله: 
193
شماره صفحه: 
63

شناخت و نقد گروه كليساى شيطان

قيمت مقاله الكترونيكي: 
0تومان

شناخت و نقد گروه كليساى شيطان

حميد كريمى[1]

چكيده

تفكر شيطان‏پرستى انواع مختلفى دارد. شيطان‏پرستى جديد در انگلستان پديد آمد. گروه كليساى شيطان آيينى است كه فلسفه لذت‏پرستانه را با جادوگرى سياه در هم آميخته است. شيطان در اين تفكر، نماد مخالفت و سرپيچى از يك جامعه مطيع و خداترس است. اين گرايش در سال 1966م پايه‏گذارى گرديد.

روش اين پژوهش كتابخانه‏اى است، همراه با محدوديت‏هايى كه به لحاظ كمبود، بلكه نبود منابع مكتوب در اين زمينه وجود دارد. در بخش نقد، اشكالات عقلى و بنايى همراه با ايرادات مبنايى و بر اساس پذيرش دين آمده است. حاصل پژوهش اين است كه بهترين و مؤثرترين نقد اين گرايش بيان و توضيح آراء و اعمال آنان است.

كليدواژه‏ها: شيطان، شيطان‏پرستى، كليساى شيطان، انجيل شيطانى، آنتوان لاوى، مارلين منسن، سيتنيسم.

شماره صفحه: 
109
محتوای تغذیه