ذكر قلبى

strict warning: Declaration of views_handler_filter_node_status::operator_form() should be compatible with views_handler_filter::operator_form(&$form, &$form_state) in D:\WebSites\nashriyat.ir\modules\views\modules\node\views_handler_filter_node_status.inc on line 14.

جايگاه و عظمت ذكر خدا

سال بيست و سوم ـ شماره 198 (ويژه جامعه‏ شناسى)

آيت‏اللّه علّامه محمدتقى مصباح
چكيده
ذكر و ياد خداى متعال، شامل ذكر لفظى و ذكر قلبى است و هر دو موجب شناخت و معرفت بيشتر خداى متعال مى‏شود. شناخت افراد از خداى متعال، داراى مراتب گوناگون است. هرچه معرفت انسان نسبت به خدا، اسماء و صفات الهى بيشتر و عميق‏تر باشد، ياد او نيز عميق‏تر و گسترده‏تر خواهد بود.
 اگر درصدديم كه حقيقتا ياد خدا را در دل زنده كنيم و به‏معناى واقعى آن توجه نموده، بايد معرفت خويش را نسبت به خداى متعال افزون كنيم، بايد زمينه آلودگى ذهن و زبان خود را از بين ببريم و از بسيارى از رذايل اخلاقى، به‏ويژه زبانى به‏دور باشيم تا بتوانيم به خداى متعال تقرب جوييم.

كليدواژه‏ ها: ياد خدا، ذكر، ذكر زبانى، ذكر قلبى، معرفت.

سال انتشار: 
23
شماره مجله: 
198
شماره صفحه: 
7
محتوای تغذیه