ميثم فرخي

strict warning: Declaration of views_handler_filter_node_status::operator_form() should be compatible with views_handler_filter::operator_form(&$form, &$form_state) in D:\WebSites\nashriyat.ir\modules\views\modules\node\views_handler_filter_node_status.inc on line 14.

جستارى نظرى پيرامون نسبت دين و رسانه از دين رسانه‏اى تا رسانه دينى

 سال بيست و سوم ـ شماره 198 (ويژه جامعه‏ شناسى)

ميثم فرخى :  دانشجوى دكترى فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق عليه‏السلام.  farokhi@isu.ac.ir
دريافت: 30/2/92               پذيرش: 18/8/92

چكيده
در اين پژوهش نويسنده به دنبال بررسى نسبت دين و رسانه مبتنى بر دو مفهوم و اصطلاح «دين رسانه‏اى» يا «رسانه دينى» است. در همين زمينه، با تأملى نظرى مى‏توان با نگاه تعامل‏گرايانه، دين را به‏مثابه يك نظام متكامل براى زندگى انسان در نظر گرفت كه هدف و غايت آن تأمين سعادت اخروى و سامان‏بخشى به سلامت معنوى و مادى بشر است و نيز با تمايز بين سطوح روش، محتوا و هدف براى حوزه مذكور، ميان رسانه دينى و دين رسانه‏اى تمايز قايل شد. نتايج پژوهش حاكى از اين است كه دين رسانه‏اى نمايش مناسك و آيين‏هاى دينى مرتبط با مجراهاى ارتباطات سنتى در رسانه ‏هاى مدرن مى‏باشد، اما رسانه دينى سه سطح موردنظر در حوزه دين به‏ويژه حيطه اهداف و غايات را مدنظر قرار مى‏دهد. توجه به اهداف و غايات دين نه‏تنها در فرايند توليد پيام و محتواى رسانه مهم تلقى مى‏شود، بلكه بايد در تمام سازوكارهاى حاكم بر رسانه جارى باشد.

كليدواژه‏ ها: دين، رسانه، ديدگاه ابزارگرايانه، ذات‏گرايانه، تعامل‏گرايانه، دين رسانه‏اى، رسانه دينى.
 

سال انتشار: 
23
شماره مجله: 
198
شماره صفحه: 
61
محتوای تغذیه