محمد مهدى حلاج

strict warning: Declaration of views_handler_filter_node_status::operator_form() should be compatible with views_handler_filter::operator_form(&$form, &$form_state) in D:\WebSites\nashriyat.ir\modules\views\modules\node\views_handler_filter_node_status.inc on line 14.

فضاى مجازى، ابعاد، ويژگى ‏ها و كاركردهاى آن در عرصه هويت با محوريت شبكه هاى اجتماعى مجازى

سال بيست و سوم ـ شماره 201- شهريور 1393 (ويژه فلسفه اخلاق)

ايمان محكم‏كار :  مربى معاونت آموزش ناجا iman.mohkamkar@gmail.com

محمدمهدى حلاج : كارشناس فناورى اطلاعات دانشگاه علمى كاربردى.

دريافت: 10/8/92               پذيرش: 22/4/93

چكيده

شبكه‏هاى اجتماعى، نسل نوينى از وب‏سايت ‏ها مى‏باشند كه مورد توجه كاربران جهانى عرصه فضاى مجازى قرار گرفته است. از سوى ديگر، هويت به مفهوم مجموعه‏اى از تعلقات مادى و معنوى افراد، در كليه ابعاد و جوانب، بى‏ شك متأثر از فضاى مجازى و بخصوص شبكه‏هاى اجتماعى مجازى خواهد بود. هدف اين پژوهش، بررسى «ابعاد، ويژگى‏ها و كاركردهاى شبكه‏هاى اجتماعى مجازى در عرصه هويت» مى‏باشد. بنابراين، در پاسخ به اين سؤال اصلى كه «كاركردهاى شبكه‏ هاى اجتماعى مجازى در عرصه هويت ايرانى ـ اسلامى چيست؟»، اين فرضيه مطرح شده است كه «به‏كارگيرى شبكه ‏هاى اجتماعى مجازى موجب خدشه‏دار شدن هويت ايرانى ـ اسلامى در جامعه گرديده است.» آسيب مفروض بر هويت ايرانى ـ اسلامى در اين مقاله، تغيير سبك زندگى خانواده‏هاست كه منجر به افزايش طلاق و نقض حريم خصوصى خانواده‏ها مى ‏گردد.

 

كليدواژه ‏ها: شبكه ‏هاى اجتماعى، فضاى مجازى، هويت، كاركرد.

سال انتشار: 
23
شماره مجله: 
201
شماره صفحه: 
63
محتوای تغذیه