حرص

strict warning: Declaration of views_handler_filter_node_status::operator_form() should be compatible with views_handler_filter::operator_form(&$form, &$form_state) in D:\WebSites\nashriyat.ir\modules\views\modules\node\views_handler_filter_node_status.inc on line 14.

اوصاف شيعيان واقعي در وصاياي امام محمدباقر علیه السلام (10) *

قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان

آيت‌الله علامه محمدتقي مصباح
چکيده

اين مقال شرحي است بر وصاياي امام محمدباقر علیه السلام به جابربن يزيد جعفي، در باب اوصاف شيعيان واقعي. آن حضرت مي‌فرمايند: با از بين بردن طمع، پايداري عزت را بجوي و خواري طمع را با عزت نااميدي از خير ديگران از خود دور ساز و عزت نااميدي را با همت بلند به دست آور. مفهوم حرص و طمع در اين نکته اشترک دارند که انسان مبتلا به اين دو زذيله، دوست دارد داشته‌ها و اموالش را زياد کند. اما کسي که طمع دارد، مي‌خواهد مال و بهره‌هاي مادي را از راه دستيابي به اموال ديگران زياد کند. طمع، مقابل اين حالت روحي است که انسان دوست دارد مستقل باشد و روي پاي خود بايستد. بنابراين، احساس عزت يکي از نيازهاي فطري انسان است که در مقابل احساس ذلت، خواري و چشم به اموال ديگران قرار دارد.    
راه رهايي از اين صفت زذيله اين است که حسن نااميدي از کمک ديگران را در خود تقويت کنيم و خود نيازهايمان را بدون کمک از ديگران برطرف کنيم و اعتماد به نفس را تقويت و به توکل به خدا کنيم.
کليدواژه‌ها: حرص، طمع، عزت نفس، اعتماد به نفس، توکل به خدا.
 
 

سال انتشار: 
1399
شماره مجله: 
275
شماره صفحه: 
5
صفحه شروع مقاله: 
5
صفحه پایان مقاله: 
10

اوصاف شيعيان واقعي در وصاياي امام محمدباقر علیه السلام (9) *

قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان

آيت‌الله علامه محمدتقي مصباح
چکيده

اين متن شرحي است بر تفسير اوصاف شيعيان واقعي از منظر امام باقر علیه السلام در توصيه به جابر بن يزيد جعفي است. از نظر آن حضرت، يکي از اوصاف شيعيان واقعي اين است که بايد با پرهيز از حرص، قناعت نموده، شيريني زهد و زهدورزي را با کوتاه کردن آرزو چشيد.    
در بحث‌هاي اخلاقي قناعت در مقابل حرص، زهد در مقابل وابستگي به دنيا و دستيابي به شيريني زهد، با کوتاه کردن آرزو به دست مي‌آيد. اصولاً بايد بين دلبستگي به دنيا و تلاش و کوشش در امور دنيايي تفاوت قائل شد. دلبستگي به دنيا و هدف قرار دادن آن در زندگي، حب دنيا است و اين امر ريشه بسياري از بدي‌ها و پليدي هاست، اما تلاش و کوشش در امور دنيا، براي کسب درآمد و پيشرفت علمي نکوهيده نيست.    
يکي از بهترين راه‌کارهاي دل کندن از دنيا اين است که انسان بخشي از چيزهايي که دوست دارد، در راه خدا انفاق کند. همچنين، بين آرزوهاي طولاني و بلندهمتي، بايد تفاوت قائل شد. آرزوهايي که به کمال و قرب الهي منجر مي‌شود، بلندهمتي است و امري پسنديده مي‌باشد.
کليدواژه‌ها: شيعيان، حرص، زهد، آرزو، آرزوهاي کوتاه.
 


 

سال انتشار: 
1399
شماره مجله: 
274
شماره صفحه: 
5
صفحه شروع مقاله: 
5
صفحه پایان مقاله: 
8
محتوای تغذیه