اقتصاد مقاومتي

strict warning: Declaration of views_handler_filter_node_status::operator_form() should be compatible with views_handler_filter::operator_form(&$form, &$form_state) in D:\WebSites\nashriyat.ir\modules\views\modules\node\views_handler_filter_node_status.inc on line 14.

بررسي مؤلفه‌هاي اقتصاد مقاومتي در گام دوم انقلاب

قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان
سال سي و يكم، شماره اول، پياپي 292، فروردين 1401، ص 85ـ96

نوع مقاله: ترويجي

* يعقوب جمالي / دانشجوي دکتري اقتصاد مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)    ya.jamali@chmail.ir 
محمدجمال خليليان اشکذري/ دانشيار گروه اقتصاد مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)    m_khalil411@yahoo.com
دريافت: 22/08/1400                    پذيرش: 22/12/1400

سال انتشار: 
1401
شماره مجله: 
292
شماره صفحه: 
85

اصول حاكم بر نظام ارزي مطلوب در اقتصاد مقاومتي

قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان
 سال سي و يكم، شماره اول، پياپي 292، فروردين 1401، ص 35ـ48

نوع مقاله: ترويجي

* محسن خليلي تيرتاشي/ دانشجوي دكتري اقتصاد اسلامي مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)     m.khalili70@gmai.com
محمدجواد توکلي/ دانشيار گروه اقتصاد مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)     tavakoli@iki.ac.ir
دريافت: 11/04/1400                    پذيرش: 15/10/1400

سال انتشار: 
1401
شماره مجله: 
292
شماره صفحه: 
35

بررسي دانش‌بنياني در اقتصاد متعارف و چگونگي لحاظ آن در اقتصاد مقاومتي

قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان
سال سي و يكم، شماره اول، پياپي 292، فروردين 1401، ص 23ـ34

نوع مقاله: ترويجي

سيدمحمدکاظم رجائي رامشه / دانشيار گروه اقتصاد مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)     smk_rajaee@yahoo.co.uk
* صادق علي‌پور/ کارشناس ارشد اقتصاد مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)    AlipourSadeq@chmail.ir
دريافت: 26/06/1400                    پذيرش: 17/12/1400

سال انتشار: 
1401
شماره مجله: 
292
شماره صفحه: 
23

تأثير سبك زندگي اميرمؤمنان علي عليه السلام بر كارآفريني و توليد ثروت در راستاي اصول اقتصاد مقاومتي

قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان

سال بيست و هفتم ـ شماره دوازدهم، پياپي 255

محمدمهدی مظفری/ استاديار مديريت دانشگاه بین‌المللی امام خمینی ره قزوین     mozaffari@soc.ikiu.ac.ir
دريافت: 21/07/97                    پذيرش: 15/11/97
چکيده
سیره و روش زندگی اميرمؤمنان علي علیه السلام را می‌توان به‌عنوان کامل‌ترین الگوی مسلمانان در امور اقتصادی به‌شمار آورد. روشی که در آن نه منفعت‌طلبی شخصی بر منافع عمومی سایه می‌افکند، و نه فشارها و آسیب‌های اقتصادی می‌تواند خللی در توفیقات روزافزون آن به‌وجود آورد. این سیره که مبتنی بر علم و دانشِ تولید و عملِ مجدانه است، با هوشمندی اميرمؤمنان علیه السلام، سبب تغییر اوضاع معیشتی او و بنی‌هاشم گردیده و اثرات مطلوب بسیاری را در عرصه‌های گوناگون از خود به‌ جای گذاشته است. شاید بتوان مهم‌ترین و مطلوب‌ترین اثر سبک اقتصاد علوی را تکیۀ این روش بر تولید، یا همان درون‌زایی و تأکید آن بر حفظ سرمایه و بهره‌گیری از ثمرات آن دانست. این ویژگی‌ها موجب شده که مقاله، به‌ بررسی و تحلیل مسائل اقتصادی مرتبط با اميرمؤمنان علی علیه السلام بپردازد تا کیفیت تطبیق اقتصاد مقاومتی با سیرۀ اقتصاد علوی را از طریق تحلیل تصمیمات اقتصادیِ اميرمؤمنان علیه السلام در زمینۀ تولید و کسب‌ و کار روشن نماید.
كليدواژه‌ها: اميرمؤمنان علي علیه السلام، اقتصاد، سبک زندگی، اقتصاد مقاومتی، تولید، سرمایه.


 

سال انتشار: 
27
شماره مجله: 
255
شماره صفحه: 
25

ثبات و امنيت اقتصادي؛ پرتويي از اقتصاد مقاومتي

قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان

سال بيست و هفتم ـ شماره دهم، پياپي 253 (ويژة اقتصاد) (دي1397)

محمدجمال خلیلیان اشکذری / دانشيار گروه اقتصاد مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني ره    m_khalil411@yahoo.com
محمدحسين دوستي / كارشناس ارشد اقتصاد مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني ره
دريافت: 16/07/97                    پذيرش: 22/10/97
چکيده
ایجاد ثبات و امنيت اقتصادي با تحقق اقتصاد مقاومتي، مستلزم شناسایی زمینه‌ها و نقاط آسیب‌زا و همچنین ارائة راه‌حل برای برطرف کردن آن است. این مقاله با روش تحلیلی به دنبال پاسخ به این پرسش است که از دیدگاه اقتصاد مقاومتی، چه عواملی باعث آسیب‌پذیری اقتصاد کشور از جهت ثبات و امنيت آن مي‌شود؟ و چگونه می‌توان آسيب‌پذيري مذکور را کاهش داد؟ این تحقیق درصدد اثبات آن است که اسلام رویکرد خاصی نسبت به  ثبات و امنیت اقتصادی و چگونگی رفع آسيب‌هاي آن دارد که در پاره‌ای از موارد متمايز از رویکرد اقتصاد متعارف می‌باشد. بر اساس یافته‌های پژوهش، گسترش فرهنگ و سبک زندگی اقتصادی مبتنی بر مصرف‌گرایی، تولید غیرنافع و همچنین بي‌توجهي به حقوق فقرا در اموال اغنیا، موجب آسیب‌پذیری اقتصاد جامعه از جهت ثبات و امنيت می‌شود. در مقابل، رواج سبک زندگی اقتصادی اسلامی، اصلاح قوانین و اصلاح ساختارهای اقتصادی، موجب تحکيم امنیت و ثبات اقتصادی می‌شود.
كليدواژه‌ها: اقتصاد مقاومتی، ثبات اقتصادی، امنیت اقتصادی، آسیب‌پذیری اقتصادی.


سال انتشار: 
27
شماره مجله: 
253
شماره صفحه: 
111

راه‌كارهاي اقتصاد مقاومتي و تهاجمي در سيرة نبوي

قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان

سال بيست و هفتم ـ شماره دهم، پياپي 253 (ويژة اقتصاد) (دي1397)

سیدمحمدحسین میرصانع / کارشناس ارشد علوم حدیث حوزه علميه قم    mirsane62@gmail.com
دريافت: 17/04/97                    پذيرش: 19/10/97
چکيده
بهبود وضعیت اقتصادی، جزء مهم‌ترین اهداف تشکیل یک ملت محسوب می‌شود. یافتن راه‌کارهای رسیدن به این امر، همواره مهم‌ترین رکن یک نظام اقتصادی بوده و زمانی این راه‌کارها اهمیت بیشتری می‌یابد که آن ملت، با فشارهای اقتصادی روبه‌رو باشد. در چنین شرایطی باید نظام اقتصاد مقاومتی را برگزید. این پژوهش با روش تحليلي ـ توصيفي تلاش می‌کند تا با بررسي سيرة نبوی به اين پرسش پاسخ دهد كه چگونه مي‌توان اقتصاد مقاومتی مطلوب را در جامعه ایجاد و نه‌تنها از سیطرة اقتصادی دشمنان خارج شد، بلکه راه‌کارهای اقتصاد تهاجمی را نیز مورد بررسی قرار می‌داد. براين‌اساس، با بیان راه‌کارهای پیامبر اكرم صلی الله علیه و آله در مسیر اقتصاد مقاومتی تا اقتصاد تهاجمی، بر این نکته تأکید دارد که پیامبر در شعب ابی‌طالب، با اقتصاد مقاومتی خود، به رفع موانع اقتصادی دشمن پرداخت، و سپس با ممانعت از سیطرة اقتصادی کفار قریش، به ایجاد رفاه اقتصادی اقدام نمود. این عوامل موجب گردید تا پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در اخرین مرحله، به اقتصاد تهاجمی روی آورده، و دشمنان اسلام را از نظر اقتصادی با شکست مواجه سازد.
كليدواژه‌ها: اقتصاد در اسلام، رفاه اقتصادی، تحریم اقتصادی، اقتصاد مقاومتی.


سال انتشار: 
27
شماره مجله: 
253
شماره صفحه: 
13
محتوای تغذیه