شيعيان واقعى

strict warning: Declaration of views_handler_filter_node_status::operator_form() should be compatible with views_handler_filter::operator_form(&$form, &$form_state) in D:\WebSites\nashriyat.ir\modules\views\modules\node\views_handler_filter_node_status.inc on line 14.

رضاى شيعيان واقعى به قضاى الهى

سال بيست و پنجم ـ شماره 226 (ويژه علوم سياسى)

آيت اللّه علّامه محمدتقى مصباح

 

چكيده

يكى از ويژگى هايى كه اميرمؤمنان عليه السلام براى شيعيان واقعى برمى شمارند، اين است كه حال آنان هنگام  روبه رو شدن با گرفتارى و مصيبت، با هنگام برخوردارى از نعمت و رفاه و آسايش يكسان است. همچنان كه  افراد معمولى هنگام خوشى و بهره مندى از آسايش و راحتى، از زندگى خود راضى اند و گله اى ندارند،  پرهيزگاران و شيعيان واقعى هنگام بلا و مصيبت راضى اند و هيچ گله و شكايتى ندارند. آنان در اين مواقع،  ناشكيبايى و ناراحتى نمى كنند و برايشان تفاوتى ندارد كه بلا بر ايشان ببارد يا از نعمت سرشار برخوردار  شوند. سرّ وجودِ آن روحيه در شيعيان واقعى، رضاى آنها به قضا و قدر الهى است. آنان هم رفاه و آسايش را  تقدير خداوند مى دانند، هم بلا و مصيبت را، و چون اين گرفتارى ها را خداوند مقدر فرموده، با همه وجود به  پيشواز آن مى روند و گلايه اى ندارند.

 

كليدواژه ها: شيعيان واقعى، خفقان الهى، لذت، مقام رضا.

 

 

سال انتشار: 
25
شماره مجله: 
225
شماره صفحه: 
5

امام رضا عليه السلام و مدعيان تشيع

سال بيست و چهارم ـ شماره 215 (ويژه تعليم و تربيت ارزش ها)

آيت اللّه علّامه محمدتقى مصباح

سال انتشار: 
22
شماره مجله: 
215
شماره صفحه: 
5

ضرورت رسيدگى شيعيان به يكديگر

سال بيست و چهارم ـ شماره 213 (ويژه اقتصاد اسلامى)

آيت اللّه علّامه محمدتقى مصباح

چكيده

اين مقاله به شرح و تفسير اوصاف و ويژگى هاى شيعيان واقعى در كلام معصومان عليهم السلام مى پردازد. ازجمله مهم ترين ويژگى كه مى توان به واسطه آن شيعيان واقعى را شناخت، رسيدگى آنان به يكديگر، به ويژه توجه شيعيان به فقرا و رسيدگى به آنان است. همچنين از ديگر ويژگى هاى شيعيان اينكه به قدر نياز و ضرورى از دنيا بهره مى گيرند. ازآنجاكه بندگان خالص خدا، قيامت را باور دارند و نگران فرجام خويش در قيامت هستند، سخت به عبادت و بندگى خدا مشغولند و همه همت آنان فراهم سازى توشه براى آخرت است. نيمه هاى شب سر به آستان ربوبى مى سايند و از ترس عذاب اخروى، زارى مى كنند. گويا مست و مدهوشند كه اين امر ناشى از باور به آخرت و فرجام قيامت است. البته، شيعيان واقعى همواره قدرشناس نعمت هاى بيكرانى هستند كه خداى متعال به ايشان ارزانى داشته است.

كليدواژه ها: نعمت، شيعيان واقعى، آثار بندگى، معادباورى.


سال انتشار: 
24
شماره مجله: 
213
شماره صفحه: 
5

ضرورت گسترش آموزه هاى اهل بيت عليهم السلام در جامعه

سال بيست و چهارم ـ شماره 212 (ويژه جامعه ‏شناسى)

آيت اللّه علّامه محمدتقى مصباح

چكيده

اين مقاله شرحى است بر كلام حضرات معصومان عليهم السلام در صفات و ويژگى هاى شيعيان. شيعيان واقعى، بندگان شايسته و پرهيزكار خداوند هستند كه هرگز به دنيا دلبستگى ندارند؛ از دنيا به قدر ضرورت بهره مندند. به طوركلى صفات شيعيان در دو محور اثباتى و سلبى است، محور اثباتى آنان، انجام وظايف و تكاليف الهى است: براى نيل به قرب الهى نماز اقامه مى كنند، روزه مى گيرند و براى جلب رضاى خدا، زكات پرداخته، انفاق مى كنند و به تهجد و سحرخيزى اهتمام دارند. اما محور سلبى رفتارشان، خوددارى از هر كارى است كه آنان را از انجام وظايف الهى و تحصيل علم، تقوا، عبادت و بندگى خدا بازمى دارد كه خلاصه همه آنها عدم دلبستگى به دنياست. اين مقاله به تفصيل به شرح اين مهم مى پردازد.

كليدواژه ها: شيعيان، شيعيان واقعى، حلم، بردبارى، شناخت دين، محبت خدا، پارسايى.


سال انتشار: 
24
شماره مجله: 
212
شماره صفحه: 
5
محتوای تغذیه