آيت اللّه علّامه محمدتقى مصباح

strict warning: Declaration of views_handler_filter_node_status::operator_form() should be compatible with views_handler_filter::operator_form(&$form, &$form_state) in D:\WebSites\nashriyat.ir\modules\views\modules\node\views_handler_filter_node_status.inc on line 14.

شيعيان واقعى و مشاهده فراسوى دنيا

سال بيست و پنجم ـ شماره 230 (ويژه دين شناسى)

آيت اللّه علّامه محمدتقى مصباح

 

چكيده

اين مقاله به ويژگى شيعيان در مشاهده فراسوى جهان مى پردازد. به اجمال مى توان فهميد كه ممكن است انسان در همين سراى دنيا بهشت و جهنم را مشاهده و درك كند، چنان كه رسول اكرم صلى الله عليه و آله، در شب معراج بهشت و جهنم را مشاهده كرده و اين معنا اختصاص به حضرات معصومان عليهم السلام دارد. گاهى نيز ممكن است برخى مؤمنان بهشت و جهنم را به صورت مكاشفه ببينند، شبيه آنچه عرفا ادعا مى كنند. همچنين ممكن است درك بهشت و جهنم به اين معنا باشد كه مؤمنان چنان بر بهشت و جهنم تمركز يافته و همه فكر و ذكرشان شده است كه گويا اين تمركز آنان را از غير آخرت بازداشته است؛ گويى بهشت و جهنم را مى بينند.

     آنچه از ما انسان هاى عادى ساخته است اينكه چنان فكر و ذهن خود را بر امور آخرت متمركز كنيم كه بهشت و جهنم را باور كنيم؛ گويى آن را مى بينيم. بهترين راه تحصيل اين حالت، انس انسان با قرآن است و تدبر و تأمل در معانى و مفاهيم قرآنى است. به گونه اى كه به هنگام قرائت قرآن در آيات مربوط به بهشت و جهنم و رحمت، چنان در آن تدبر كنيم كه گويى مخاطب آيات قرآن خود ما هستيم.

 

كليدواژه ها: اولياى خدا، آخرت، دنيا، بهشت، جهنم.


سال انتشار: 
25
شماره مجله: 
230
شماره صفحه: 
5

عظمت خداوند و خُردى آفريدگان در چشم شيعيان واقعى

ماهنامه علمى ـ ترويجى در زمينه علوم انسانى دى 1395

آيت اللّه علّامه محمدتقى مصباح

چكيده

اين مقال شرحى است بر كلام معصوم عليه السلام در باب عظمت خداوند و خردى آفريدگان در چشمان شيعيان واقعى. ما حقيقت خداوند را درك نمى كنيم تنها با ديدن ويژگى هاى متعالى خود و تشبيه صفات و كمالات خداوند به آنها، البته با تنزيه صفات خداوند از جنبه هاى نقص موجود در صفات و كمالات خود، آن ويژگى ها را به خداوند نسبت مى دهيم.

     يكى از راه هاى درك عظمت خداوند، تفكر درباره آثار عظمت خداوند است: خلقت موجودات، آسمان ها، زمين، كهكشان ها و... .

     انسان در آغاز اسپرمى بيش نبود كه آن را نيز خداوند آفريد، انسان از خود هيچ نداشت، آنچه دارد، از لطف و عنايت خداوندى است، آيا سزاوار است در برابر عظمت آفرينش و اين همه نعمت هاى بى نهايت براى خود ارزشى و شأنى قايل شويم! اگر اهل بصيرت باشيم و به مخلوقات خداى سبحان توجه كنيم، بايد از عظمت، ظرافت و زيبايى خلقت مدهوش شويم. به راستى شرم آور است انسان از اندامى كه خداوند در اختيارش قرار داده براى انجام گناه استفاده كند.

 

كليدواژه ها: صفات خداوند، عظمت خداوند، كمال انسان.

 


سال انتشار: 
25
شماره مجله: 
229
شماره صفحه: 
5

شيعيان واقعى و شوق ديدار معبود (2)

سال بيست و پنجم ـ شماره 228 (ويژه علوم تربيتى)

آيت اللّه علّامه محمدتقى مصباح

 

چكيده

اين متن شرحى است بر كلام اميرمؤمنان على عليه السلام در باب اوصاف شيعيان واقعى. شوق ديدار معبود، ازجمله اوصاف شيعيان واقعى است كه از ظاهر آيات و روايات به دست مى آيد كه ظرف تحقق آن عالم آخرت است. هرچند ائمه اطهار عليهم السلامو اولياى خاص الهى كه مرگ اختيارى دارند، مى توانند آن گاه كه مشرف به عالم آخرت مى شوند، به لقاء الهى نايل آيند.

     يكى از راه هاى كسب لقاى الهى اين است كه افزون بر باور لقاء الهى و نعمت هاى محدود بهشتى، بايد توجهمان را نيز به آنها معطوف كنيم. نبايد دلبستگى به لذايذ دنيوى داشته باشيم، همواره ياد خدا را در دل خود زنده نگه داريم و با انس به خدا، خود به خود، دلبستگى ها كاسته مى شود؛ يعنى باور به ابدى و جاودانه بودن پاداش هاى اخروى، از ديگر راه هاى كسب لقاء است. چشم پوشى از حرام و مناجات راستى با خدا و اوليا، زمينه ساز لقاى الهى است.

 

كليدواژه ها: سراى آخرت، شوق ديدار معبود، اولياى خدا.

سال انتشار: 
25
شماره مجله: 
228
شماره صفحه: 
5

شيعيان واقعى و شوق ديدار معبود

قيمت مقاله الكترونيكي: 
1500تومان

ماهنامه علمى ـ ترويجى در زمينه علوم انسانى آبان 1395

آيت‏اللّه علّامه محمدتقى مصباح

 

چكيده

اين مقاله شرحى است بر كلام اميرمؤمنان على عليه السلام در باب اوصاف شيعيان واقعى در باب شوق ديدار معبود. آن حضرت مى فرمايند: اگر خداوند براى شيعيان اجل تعيين نكرده بود، پيش از آنكه مرگشان فرا رسد، از شوق ديدار خدا و پاداش و ترس از كيفر، روح آنان لحظه اى در بدنشان قرار نمى گرفت.

     اين حالات ناشى از شدت شوق ديدار معبود و كسب رضوان الهى است. هرچند معتقديم كه بهترين و لذت بخش ترين نعمت هاى خداوند در بهشت وجود دارد كه قرآن آنها را وعده داده است، اما چون با آنها مأنوس نيستيم، لذت زودگذر و نقد حيات دنيا را با رضوان نسيه الهى عوض مى كنيم.

     بايد با خدا و نعمت هاى الهى و اهل بيتِ محبوب ايشان مأنوس بود تا شوق ديدار آنها در ما ايجاد شود.

 

كليدواژه ها: شوق ديدار، بهشت، عذاب مادى و معنوى.

 

سال انتشار: 
25
شماره مجله: 
227
شماره صفحه: 
5

رضاى شيعيان واقعى به قضاى الهى

سال بيست و پنجم ـ شماره 226 (ويژه علوم سياسى)

آيت اللّه علّامه محمدتقى مصباح

 

چكيده

يكى از ويژگى هايى كه اميرمؤمنان عليه السلام براى شيعيان واقعى برمى شمارند، اين است كه حال آنان هنگام  روبه رو شدن با گرفتارى و مصيبت، با هنگام برخوردارى از نعمت و رفاه و آسايش يكسان است. همچنان كه  افراد معمولى هنگام خوشى و بهره مندى از آسايش و راحتى، از زندگى خود راضى اند و گله اى ندارند،  پرهيزگاران و شيعيان واقعى هنگام بلا و مصيبت راضى اند و هيچ گله و شكايتى ندارند. آنان در اين مواقع،  ناشكيبايى و ناراحتى نمى كنند و برايشان تفاوتى ندارد كه بلا بر ايشان ببارد يا از نعمت سرشار برخوردار  شوند. سرّ وجودِ آن روحيه در شيعيان واقعى، رضاى آنها به قضا و قدر الهى است. آنان هم رفاه و آسايش را  تقدير خداوند مى دانند، هم بلا و مصيبت را، و چون اين گرفتارى ها را خداوند مقدر فرموده، با همه وجود به  پيشواز آن مى روند و گلايه اى ندارند.

 

كليدواژه ها: شيعيان واقعى، خفقان الهى، لذت، مقام رضا.

 

 

سال انتشار: 
25
شماره مجله: 
225
شماره صفحه: 
5

منش فروتنانه شيعيان واقعى

ماهنامه علمى ـ ترويجى در زمينه علوم انسانى مرداد 1395

آيت اللّه علّامه محمدتقى مصباح

 

چكيده

اين مقال به شرح كلام اميرمؤمنان على عليه السلام پيرامون ويژگى هاى ارزشمند شيعيان واقعى و پرهيزكاران مى پردازد. تواضع و منش فروتنانه مشى شيعيان واقعى است. روحيه استكبارى و فخرفروشى زيبنده شيعيان نيست. پيامبران آمده اند تا روح استكبارى را از ما بزدايند و ما را بنده خالص خدا كنند. ازاين رو، تواضع در اسلام مطلوب و در معارف دينى جايگاه بلندى دارد. نبايد از نعمت هاى خداوند مغرور و سرمست شد. تواضع و فروتنى ازجمله ارزش هاى متعالى در بينش توحيدى است كه ما را به بندگى خدا مى رساند. تكبر، غرور و روحيه استكبارى دامى است كه شيطان آن را گسترانده تا ما را از بندگى خدا بازدارد؛ روحيه اى كه موجب شد شيطان از درگاه خداى متعال رانده شود.

 

كليدواژه ها: تكبر، روحيه استكبارى، فروتنى، تواضع.


سال انتشار: 
25
شماره مجله: 
224
شماره صفحه: 
5

ميانه روى در شيعيان واقعى

سال بيست و پنجم ـ شماره 223 (ويژه علوم تربيتى)

آيت اللّه علّامه محمدتقى مصباح

 

چكيده

اين مقاله شرحى است بر ويژگى شيعيان واقعى در باب ميانه روى. ازجمله ويژگى شيعيان، ميانه روى است كه خود داراى معيار و در عرصه هاى گوناگون زندگى مطرح مى شود. ميانه روى امرى نسبى است كه نسبت به افراد و قشرهاى گوناگون جامعه و موقعيت هاى مختلف زمانى و مكانى متفاوت است و معيار تشخيص آن عرف هاى زمان است. در هر زمان، تهيه آنچه امكان فراهم آوردنش براى اكثر افراد جامعه فراهم باشد، ميانه روى، و در غير اين صورت زياده روى و اسراف است. در قرآن و روايات از اسراف و تبذير، بخل و زياده روى نكوهش شده است. به گونه اى كه حتى در عبادات نيز اين امر مورد سرزنش واقع شده است. در لباس و پوشاك، خوراك، رفتار و اخلاق، صفات آدمى به اعتدال و ميانه روى سفارش شده است؛ زيرا انسان بايد بر حسب ابعاد وجودى خود و متناسب با آنها به وظايف معمول و معقول خود بپردازد. كاهلى و سستى و افراط هر دو مذموم است. ازاين رو، انسان بايد بر حسب نيازمندى هاى قواى خود، و بر حسب ابعاد وجودى قوا، به وظايف خود، به گونه اى برسد كه سهم همه رعايت و تزاحمى پديد نيايد.

 

كليدواژه ها: ميانه روى، اعتدال، ميانه روى در صفات و رفتار، اعتدال در اخلاق و رفتار.

 

سال انتشار: 
25
شماره مجله: 
223
شماره صفحه: 
5

جايگاه راست گويى و درست كردارى در معارف اسلام

سال بيست و پنجم ـ شماره 222 (ويژه علوم قرآنى)

آيت اللّه علّامه محمدتقى مصباح

چكيده

اين مقاله به ويژگى شيعيان و نقش راست گويى و درست كردارى در معارف ناب اسلامى مى پردازد. اميرمؤمنان على عليه السلام پس از آنكه عرفان الهى و عمل به دستورهاى خداى سبحان و برخوردارى از فضايل و ملكات اخلاقى را سه ويژگى اساسى و كلى شيعيان واقعى برمى شمارند، مى فرمايند: «مَنْطِقُهُمُ الصَّوَابُ»؛ گفتار شيعيان درست و بهنجار است.

     نعمت سخن گفتن از جمله نعمت هاى بزرگ خداوند سبحان به بشر و وجه تمايز او از ساير حيوانات است. قرآن كريم نيز مى فرمايد: «خَلَقَ الإِنسَانَ عَلَّمَهُ الْبَيانَ»(الرحمن: 3ـ4). سخن گفتن نعمتى است كه قوام انسانيت به آن است. اما آفت بزرگ آن، دروغ است؛ چراكه هدف از سخن گفتن، آگاهى بخشى به مخاطب از داشته ها و اطلاعات درست است، و دروغ گمراه ساختن مخاطب است و اين خلاف مقتضاى فطرت خدادادى است. در آموزه هاى دينى كليد و منشأ همه پليدى ها دروغ شمرده شده است.

كليدواژه ها: راست گويى، دروغ، فطرت، آموزه هاى دينى.

 

سال انتشار: 
25
شماره مجله: 
222
شماره صفحه: 
5

بازشناسى رابطه دين و اخلاق

سال بيست و پنجم ـ شماره 221 (ويژه فلسفه)

آيت اللّه علّامه محمدتقى مصباح

چكيده

اين بحث به تبيين ارتباط دين و اخلاق مى پردازد. اخلاق، بخشى از دين است و از اين منظر،  اخلاق دينى است. منظور از «دين»، گاهى محتواى كتاب و سنت است كه شامل عقايد، اخلاق و  دستورالعمل هاى عملى است. در اين نگاه، منظور از اخلاق دينى، گزاره هاى اخلاقى در متن دين  است. منظور از «اخلاق»، نيز صفات و رفتار خوب و بد است كه يكى از راه هاى بازشناخت آن،  دلايل دين در كتاب و سنت است. در اين نگاه، اخلاق دينى، اخلاقى است كه براى آن دلايل  تعبدى و دينى وجود دارد. اما در علم اخلاق رايج، اخلاق افزون بر صفات و ملكات، شامل رفتار نيز مى شود و افزون بر  صفات خوب و بد، هر كار اختيارى خوب و بد ارزش اخلاقى به شمار مى آيد كه علاوه بر ادله  تعبدى، مى توان بر آنها برهان اقامه كرد؛ زيرا هر انسان به طور فطرى خواهان كمال خويش است.  ازاين رو، كمال جويى و حقيقت جويى و كوشش براى كسب علم و آگاهى، امرى فطرى و ضرورتى  وجودى است؛ زيرا همه خواهان كمال و سعادت هستند. بنابراين، اكثر گزاره ها و ارزش هاى اخلاقى  را با دلايل عقلى و تعبدى مى توان شناخت و از پشتوانه عقلى نيز برخوردارند.

كليدواژه ها: دين، اخلاق، ارتباط دين و اخلاق، استثناپذيرى احكام اخلاقى، ارزش هاى اخلاقى.

 

بازشناسى عرفان حقيقى از عرفان هاى كاذب

سال بيست و چهارم ـ شماره 219 (ويژه جامعه شناسى)

چكيده

اين مقاله به تبيين عرفان حقيقى از عرفان هاى كاذب مى پردازد. از ديدگاه اهل بيت عليهم السلام، «عارف باللّه» كسى است كه به عالى ترين مقام معرفت بشر كه دستيابى به آن براى ايشان ممكن است، نايل آيد. همواره در طول تاريخ از عرفان تحريف هايى صورت گرفته و آن را با شاعر يكسان پنداشته اند؛ زيرا عرفا و شعرا مفاهيم معنوى و عرفانى را در قالب مفاهيم تخيلى و شعرى بيان مى كنند. اين برداشتى عاميانه و نادرست است. در قرآن نيز گاهى اوقات تعابير استعارى، كنايى و تخيلى به كار رفته اند. ازاين رو، عرفان هرگز به معناى داشتن مهارت در ارائه مفاهيم معنوى در قالب شعر و يا به صورت كنايه، استعارى و تخيلى نيست. عارف باللّه كسى است كه افزون بر شناخت ذهنى خدا و اسماء و صفات او، عميقا نيز خداوند و صفات او را باور داشته باشد. اين عرفان، نشانه كامل انسان و شيعه واقعى و روح تشيع است و در پرتو تجلى نور الهى در قلب مؤمن حاصل مى شود.

 

كليدواژه ها: عرفان، عارف باللّه، عارف، شاعر، عرفان حقيقى، عرفان كاذب.


سال انتشار: 
24
شماره مجله: 
219
شماره صفحه: 
5
محتوای تغذیه