سيدرضى قادرى

strict warning: Declaration of views_handler_filter_node_status::operator_form() should be compatible with views_handler_filter::operator_form(&$form, &$form_state) in D:\WebSites\nashriyat.ir\modules\views\modules\node\views_handler_filter_node_status.inc on line 14.

نقد و ارزيابى دو كتاب مهم عرفان عملى (اخلاق عرفانى)

ماهنامه علمى ـ ترويجى در زمينه علوم انسانى دى 1395

سيدرضى قادرى / سطح چهار حوزه علميه قم و دانشجوى دكترى فلسفه اخلاق دانشگاه باقرالعلوم عليه السلام         mohammad.ghadery@yahoo.com

دريافت: 19/2/95               پذيرش: 11/9/95

 

چكيده

ترديدى نيست كه در ساحت معارف دينى، مباحث عرفانى و اخلاقى در ارتباط متقابل با ديگر معارف، نقش مهمى دارد. به ويژه آنكه مباحث اخلاقى و عرفانى در طهارت روح آدمى و سعادت نفس انسانى سهم بالايى دارند. بر همين اساس، عارفان اسلامى و متخلقان به اخلاق الهى در طول تاريخ، دست به تأليف آثارى زده اند تا شيوه طهارت و تقويت روح و نيز اصلاح و ترقى نفس در منازل سلوكى را به سالكان بياموزند. در اين زمينه، كتاب «منازل السائرين» خواجه عبداللّه انصارى و نيز كتاب «اوصاف الاشراف» خواجه نصيرالدين طوسى از ويژگى هايى خاص برخوردار است كه آن دو را از ديگر تأليفات ممتاز مى سازد. بدين روى، مقاله حاضر در پى بررسى اين دو كتاب مهم در حكمت عرفانى عملى و اخلاق عرفانى است؛ ابتدا به ويژگى هاى دو مولف و سپس به امتيازات دو تأليف و در آخر، به ارزيابى آن پرداخته و قوت و ضعف هريك را بررسى كرده است.

 

كليدواژه ها: عرفان، اخلاق، عرفان عملى، اخلاق عرفانى، اخلاق فلسفى.

 

سال انتشار: 
25
شماره مجله: 
229
شماره صفحه: 
97

بررسى تقريبى ـ تطبيقى مسئله مهدويت در «صحيح مسلم»

سال بيست و چهارم ـ شماره 216 (ويژه كلام)

سيدرضى قادرى / دانشجوى دكترى فلسفه اخلاق دانشگاه باقرالعلوم عليه السلام           mohammad.ghadery@yahoo.com

دريافت: 20/3/93               پذيرش: 26/9/93

چكيده

يكى از مؤلفه هاى مهم اعتقادى مسلمانان موضوع امام مهدى (عج) است كه در طول تاريخ، مورد توجه علما و محدثان بوده است. بى شك، توجه به چنين مؤلفه مهمى، كه در ساختار اعتقادى مسلمانان تأثيرى ژرف دارد، بسيار بااهميت است. وجود اين موضوع در صحيح مسلم، كه از معتبرترين منابع اهل سنت است، نشان مى دهد كه اين كتاب در جهات گوناگون به اين مسئله توجه داشته است. برخلاف تصور برخى كه سعى كرده اند «صحيح مسلم» و «صحيح بخارى» را از مباحث مهدوى دور جلوه دهند. مسلم در «صحيح» خود به موضوع خلفاى اثناعشر و نيز حديث ثقلين پرداخته و نيز نشانه هاى ظهور امام مهدى (عج) و برخى از موضوعات مهم آن، مانند نزول حضرت عيسى و قيام سفيانى و خسوف در بيداء را آورده است.

     اين مقاله به روش تحليل ـ توصيفى و نيز با نگاه تقريبى و تطبيقى به اين نكات توجه كرده و سعى نموده است هيچ دخل و تصرفى خارج از فهم و معيارهاى معتبر در بررسى ها و تطبيق اين روايات نداشته باشد تا اين تحليل از سوى ديگران داورى شود و مقبول افتد.

 

كليدواژه ها: مهدى، اثناعشر، خليفه، فتن، آخرالزمان.

 

سال انتشار: 
24
شماره مجله: 
216
شماره صفحه: 
97
محتوای تغذیه