محمدعلى يوسفى زاده

strict warning: Declaration of views_handler_filter_node_status::operator_form() should be compatible with views_handler_filter::operator_form(&$form, &$form_state) in D:\WebSites\nashriyat.ir\modules\views\modules\node\views_handler_filter_node_status.inc on line 14.

بررسى ديدگاه هاى على شريعتى درباره تاريخ و اعتقادات تشيع

ماهنامه علمى ـ ترويجى در زمينه علوم انسانى مرداد 1395

محمدعلى يوسفى زاده / دانش پژوه دكترى تاريخ تشيع مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى قدس سره

yosefi.zade@yahoo.com

حامد منتظرى مقدم / استاديار گروه تاريخ مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى قدس سره                       montazeri@qabas.net

دريافت: 29/2/94               پذيرش: 26/10/94

 

چكيده

اين مقاله ديدگاه هاى على شريعتى درباره شيعه را موضوع بررسى خود قرار داده، كار خود را بر دو كتاب «شيعه» و «تشيع علوى و تشيع صفوى» او متمركز كرده است. شريعتى با توجه به ديدگاه جامعه شناختى خود كوشيده دين را بر اساس ديد دنيايى تفسير كند. بدين روى، نوع معانى او از «شفاعت» و «عدل» و مانند اينها غير از معانى ارائه شده در روايات است. وى در بين ائمه اطهار عليهم السلام و اصحاب ايشان، بيشتر بر امامانى كه قيام كردند نظر دارد و از بين اصحاب ايشان، بيشتر درباره ابوذر صحبت مى كند و از اصحاب ديگر ايشان نامى به ميان نمى آورد. گاهى هم بدون دليل، مطالبى را بيان كرده است، بدون اينكه روايت يا آيه اى درباره اش ذكر كند. مقاله حاضر با روش تحليلى ـ توصيفى اين مطالب را تبيين كرده است.

 

كليدواژه ها: شريعتى، شيعه، دنياگروى، عدل.

 

سال انتشار: 
25
شماره مجله: 
224
شماره صفحه: 
105

وضعيت مستضعفان فكرى در قيامت

سال بيست و چهارم ـ شماره 217 (ويژه كلام)

 

محمدعلى يوسفى زاده / دانشجوى دكترى كلام مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى قدس سره                                                               yosefi.zade@yahoo.com

قاسم جوادى / عضو هيئت علمى جامعه المصطفى العالميه                                     i_q_javadi@iman.miu.ac.ir

دريافت: 11/6/93               پذيرش: 15/3/94

چكيده

سرنوشت اخروى مستضعفان از مسائلى است كه هميشه درباره اش سؤال شده است. پاسخ به اين سؤال نه تنها موجب حل اين معضل علمى شده است، بلكه روشن خواهد كرد كه چه گروهى از مستضعفان مشمول عنايت و رحمت الهى شده، در قيامت به بهشت وارد مى گردند؟ با توجه به اينكه اين بحث نقلى است، با مراجعه به آيات و روايات، به روش تحليلى ـ توصيفى به اين سؤال پاسخ مى گوييم. در روايات و آيات قرآن، سرنوشت هاى متفاوتى براى مستضعفان ذكر شده است؛ مثل امتحان آنها در قيامت، نويد رحمت الهى، در گرو عمل خود بودن، واگذارى به مشيت الهى يا خادم اهل بهشت بودن. وجه جمعى كه مى شود درباره اينها بيان كرد اين است كه اين سرنوشت هاى متفاوت بستگى به نوع مستضعفان دارد. همچنين ممكن است در مواقف قيامت وضعيت ايشان فرق كند.

 

كليدواژه ها: استضعاف فكرى، قرآن، روايت، قيامت، نجات.

 

سال انتشار: 
26
شماره مجله: 
217
شماره صفحه: 
55
محتوای تغذیه