آيت اللّه علامه محمدتقى مصباح

strict warning: Declaration of views_handler_filter_node_status::operator_form() should be compatible with views_handler_filter::operator_form(&$form, &$form_state) in D:\WebSites\nashriyat.ir\modules\views\modules\node\views_handler_filter_node_status.inc on line 14.

برنامه روزانه شيعيان واقعى (2)

ماهنامه علمى ـ ترويجى در زمينه علوم انسانى شهريور 1396

آيت اللّه علامه محمدتقى مصباح

 

چكيده

اين مقال شرحى است بر اوصاف و ويژگى هاى رفتارى روزانه شيعيان از منظر اميرمؤمنان على عليه السلام. شيعيانبر اثر ترس از خداى سبحان، بدن هايشان نحيف و تكيده است. ازيك سو، ناراحتى، ترس، غم و غصه در حدمعقول و عادى، موجب انگيزه براى حركت به سوى كمال مطلوب و رفع نگرانى ها خواهد شد. و از سوىديگر، بى خيالى و بى توجهى موجب بى مسئوليتى و عدم برنامه براى نيل به اهداف مطلوب خواهد بود؛ زيراانسان بى فكر و بى خيال كه فاقد ناراحتى است، هيچ گاه از تغذيه و رسيدگى به جسم خود غافل نمى ماند و درنتيجه، چاق و فربه شده، به تن پرورى و پرخورى روى مى آورد.

     البته، نگرانى و ترس ناشى از علاقه به زندگى ناپسند نيست، بلكه موجب پيشگيرى از خطر است.ازاين رو، ترس از عذاب خداوند آرامش و راحتى را از او مى ستاند و چنين فرد ترسان از عذاب الهى، گرچهچهره اى گشاده دارد و با مردم خوشرو است و حتى گره از كار ديگران مى گشايد، ولى نگران آينده خويشاست.

     ازآنجاكه پرهيزگاران و شيعيان واقعى در پى انجام اعمال نيكو و شايسته اند و انجام عبادت و اعمالصالح اندك، آنان را قانع نمى كند، به دنيا و زرق و برق آن كمتر توجه دارند و از قلت زاد و توشه و دورى ازسفر و ترس راه نگرانند. اين خود يكى از آموزه هاى قرآنى است كه انسان نعمت ها و زيبايى هاى اخلاقى ورفتارى را كه نشان كمال است، به خداوند نسبت دهد و بدى ها، كوتاهى ها و گناهان را ناشى از ضعف و نقصخود مى داند. بنابراين، انسان بايد همواره نگران فرجام خويش باشد و اگر بخواهد در جنبه هاى معنوى رشدكند، پيوسته بايد محاسبه گر باشد.

 

كليدواژه ها: اندوه، ترس، حرمان از انس با معبود، خودبرتربينى.


 

سال انتشار: 
26
شماره مجله: 
237
شماره صفحه: 
5

برنامه روزانه شيعيان واقعى (1)

سال بيست و ششم ـ شماره 236 (ويژه علوم تربيتى)

آيت اللّه علامه محمدتقى مصباح

چكيده

امام سجاد عليه السلام برنامه «شبانه» شيعيان واقعى را عبادت، توبه، انابه، قرائت قرآن و ستايش خداوند و برنامه «روزانه» آنان را بردبارى، نيكوكارى و پرهيزكارى، مردم دارى و ارتباط خداپسندانه با مردم، جلب رضايت خدا و اجتناب از حرام و گناهان و عمل به تكاليف واجب خدا برمى شمارند.

سال انتشار: 
26
شماره مجله: 
236
شماره صفحه: 
5

بى اعتنايى شيعيان واقعى به دنيا*

سال بيست و ششم ـ شماره 234 (ويژه كلام)

آيت اللّه علامه محمدتقى مصباح

 

چكيده

اين مقال شرحى است بر كلام اميرمؤمنان على عليه السلام در باب ويژگى شيعيان واقعى و بى اعتنايى آنان به دنيا. باورمندى انسان به اينكه براى خواسته هاى انسان مرزى وجود دارد و آزاد نيست كه هر چيزى را از هر راهى به دست آورد، ريشه در نوع شناخت و نگرش انسان به هستى دارد. بدون نگرش هستى شناسانه توحيدى، نمى توان كسى را قانع كرد كارى انجام دهد و يا از انجام آن خوددارى كند. مكتب ليبراليسم بر اين جهان بينى مبتنى است كه زندگى انسان در دنيا خلاصه مى شود، با مرگ طومار زندگى انسان بسته مى شود؛ لذا همه لذايذ انسان در دنيا خلاصه مى شود و او بايد همه همت خويش را نهايت لذت از منافع دنيوى به كار گيرد، اما در جهان بينى الهى، زندگى در دنيا خلاصه نمى شود، سراى جاودانه مقصد نهايى بشر است و بهشت جاودان در انتظار او. در اين جهان بينى، رويگردانى از لذايذ گذراى دنيايى، براى نيل به سعادت جاودانه امرى پسنديده است. ازاين رو، افراد زرنگ و موفق، كسانى هستند كه به دنيا اعتنايى ندارند و به آن دل نمى سپرند؛ جانشان مجلاى نور الهى است.

كليدواژه ها: دنيا، معرفت توحيدى، جهان بينى مادى، زهد.


 

سال انتشار: 
26
شماره مجله: 
234
شماره صفحه: 
5

عبادت و آخرت‏طلبى شيعيان واقعى

سال بيست و ششم ـ شماره 233 (ويژه حقوق)

آيت اللّه علامه محمدتقى مصباح

 

چكيده

اين مقاله شرحى است بر اوصاف شيعيان واقعى در كلام اميرمؤمنان على عليه السلام. بيان ويژگى هاى شيعيان موجب تشويق، ايجاد انگيزه در ميان آنان براى كسب مقامات معنوى است. روش تربيتى قرآن كريم و سيره اهل بيت عليهم السلام بر اين اصل استوار است كه در تربيت مردم و دعوت آنان به بندگى و عبادت خدا، سطوح گوناگون معرفت را لحاظ مى كنند. براى ايجاد انگيزه در كودكى با دادن وعده هاى مادى، در نوجوانى و با رشد و افزايش معرفت، بيان نتايج دنيوى عبادت و اعمال خير و با كامل تر شدن عقل انسانى، ثواب اخروى معيار تشويق و ايجاد انگيزه است. انسان براساس فطرت خويش تجارت پيشه و سودگراست. حتى وقتى بندگى خدا هم مى كند، توجه به پاداش و سود دارد كه قرار است در قبال آن دريافت كند. اما شيعيان واقعى و مؤمنان فرجام انديش در قبال تحمل مرارت، سختى ها و اطاعت و بندگى خدا و چشم پوشى از لذايذ دنيا آسايش ابدى و جاودانه را انتظار مى كشند. اين معامله سرشار از سود است و در قبال سود اندك ديگر، قابل قياس نيست.

 

كليدواژه ها: عبادت، آخرت طلبى، انگيزه، پاداش، بهشت.


سال انتشار: 
26
شماره مجله: 
233
شماره صفحه: 
5

شيعيان واقعى و اندوه حرمان از ديدار معشوق

سال بيست و پنجم ـ شماره 231 (ويژه جامعه شناسى)

 

آيت اللّه علامه محمدتقى مصباح

 

چكيده

آيا در اسلام حزن و اندوه مطلوب است، يا شاد و سرور بودن؟ با اينكه حكم آنها به اقتضاى شرايط متفاوت است. در پاسخ بايد گفت: انسان گرچه هيچ گاه در زندگى دنيايى از حزن و اندوه تهى نمى شود، اما بالفطره خواهان خوشى و شادى است و از اندوه گريزان است. اما خلقت اين گونه اى انسان به اين دليل است كه اين عالم محل آزمايش انسان است.

ما در برابر هريك از غم ها و شادى ها و خوشى ها و ناخوشى ها وظايفى داريم و آزمايش مى شويم. آيا وقتى نعمتى به ما مى رسد سرمست و مسرور مى شويم و مغرور مى شويم و خدا را فراموش مى كنيم. يا در هر حال، نعمت هاى خدا را شكرگذاريم.

     در اسلام، اگر منشأ شادى و حزن مطلوب و ارزشمند بود، شادى و حزن ارزشمند و مطلوب خواهد بود، وگرنه نامطلوب و ناپسند است. بر شادى و اندوه مطلوب ثواب و اجر مترتب است. مؤمن بايد بداند كه هرآنچه در اختيار اوست، از آنِ خداست و در از دست دادن آن مصلحتى نهفته است.

 

كليدواژه ها: شيطان واقعى، شادى، غم، آزمايش.

 

سال انتشار: 
1
شماره مجله: 
231
شماره صفحه: 
5
محتوای تغذیه