مجيد مبينى مقدس

strict warning: Declaration of views_handler_filter_node_status::operator_form() should be compatible with views_handler_filter::operator_form(&$form, &$form_state) in D:\WebSites\nashriyat.ir\modules\views\modules\node\views_handler_filter_node_status.inc on line 14.

فرصت‏ها و چالش‏هاى رسانه ‏هاى سايبرى در پيام‏رسانى دينى

سال بيست و سوم ـ شماره 198 (ويژه جامعه‏ شناسى)

مجيد مبينى مقدس : دانشجوى دكترى فرهنگ و ارتباطات دانشگاه باقرالعلوم عليه‏السلام.  majid.mobini@gmail.com
سيدحسين شرف ‏الدين :   استاديار مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى قدس‏سره. sharaf@qabas.net

دريافت: 19/7/92               پذيرش: 10/2/93
چكيده
در عصر ارتباطات، فضاى سايبر، فرصت‏هايى را براى انديشه‏ ها و فرهنگ‏هاى گوناگون فراهم آورده است تا با سهولتى بيشتر در گستره جامعه و جهان حضور يابند. حوزه‏هاى علميه شيعه به‏ مثابه يكى از مراكز توليد انديشه اسلامى نيز كم‏وبيش در اين عرصه حضور يافته‏اند. اين حضور تبليغى، على‏رغم اهميت، آن‏گونه كه بايسته است تاكنون مورد مطالعه پژوهشگران واقع نشده و قوت و ضعف آن پنهان مانده است. اين مقاله مى‏كوشد ضمن تبيين فرصت‏ها و چالش‏هاى انتقال پيام دينى در اينترنت، زمينه را براى سياست‏گذارى فرهنگى در اين عرصه فراهم آورد. در اين تحقيق كه با روش اسنادى ـ پيمايشى انجام گرفته است، پس از گذر از چارچوب مفهومى، فرصت‏هاى پديدآمده از اينترنت برشمرده مى‏شود و در ادامه، آسيب‏هاى فضاى سايبر در پيام‏رسانى دينى ذكر مى‏شود.

كليدواژه ‏ها: رسانه، ارتباطات، اينترنت، فضاى سايبر، رسانه‏هاى اينترنتى.
 

سال انتشار: 
23
شماره مجله: 
198
شماره صفحه: 
29
محتوای تغذیه