صادق كريم‌زاده

  • user warning: Can't find record in 'progress' query: DELETE FROM progress WHERE name = 'ultimate_cron_poorman' in D:\WebSites\nashriyat.ir\sites\all\modules\progress\progress.module on line 131.
  • strict warning: Declaration of views_handler_filter_node_status::operator_form() should be compatible with views_handler_filter::operator_form(&$form, &$form_state) in D:\WebSites\nashriyat.ir\modules\views\modules\node\views_handler_filter_node_status.inc on line 14.

تربیت اعتقادی بر بنیان مقایسه در قرآن کریم

قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان

معرفت شماره 264-آذر 1398

حجت‌الله عباسي / دانشجوي دكتري فلسفه تعليم و تربيت مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني ره        hojatollah.110@gmail.comm
صادق كريم‌زاده / استاديار مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني ره        skarimzadeh178@yahoo.com
محمد عالم‌زاده نوري / استاديار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي        mhnoori@gmail.com
دريافت: 8/10/97                    پذيرش: 4/5/98
چکيده
پژوهش حاضر به روش تحليلي ـ‌ توصيفي به‌ منظور بررسي برخي ابعاد روش مقايسه در فرايند تربيت ديني از منظر قرآن کريم صورت گرفته است. داده‌هاي موردنياز پژوهش حاضر از طريق استقصای آیات و تفاسیر معتبر، انتخاب و تهيه منابع، مطالعه عميق و تلاش براي تعيين دلالت‌های آنها، گردآوري شده است. يافته‌هاي پژوهش نشان داد که قرآن کریم اين روش را هم در سطح مبدأ هستي و هم در سطح مؤمنان، به هر دو مبدأ اصيل و غيراصيل ارائه کرده است. در سطح اول، درک عميق‌تر وجوه عمده ربوبيت، هادي‌بودن، سودمندي براي بندگان و در سطح دوم، فهم بهتر از وجوهي همچون يکتاپرست و مشرک، اسوه‌هاي فضائل و رذائل مورد اتفاق همه، بندگي و آزادگي، مؤمن و فاسق، بصير و فاقد بصيرت، آب گوارا و آب شور، امور مشابه طبيعت و حيات دنيوي و اخروي به تسهيل تدين متربيان و اقناع ذهن و قلب آنان کمک مي‌کند.
کلیدواژه‌ها: تربیت دینی، تربیت اعتقادی، روش‌های تربیت، روش مقایسه.
 


 

شماره صفحه: 
25
محتوای تغذیه