احسان ترکاشوند

strict warning: Declaration of views_handler_filter_node_status::operator_form() should be compatible with views_handler_filter::operator_form(&$form, &$form_state) in D:\WebSites\nashriyat.ir\modules\views\modules\node\views_handler_filter_node_status.inc on line 14.

نقد و بررسی آموزة نجات مسیحی از منظر حد نصاب ایمان توحیدی با تأکید بر آراء علامه طباطبائی و آیت‌الله مصباح

قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان

* سیدمرتضی هنرمند/ استادیار گروه معارف اسلامی دانشگاه ملایر    navust@yahoo.com
احسان ترکاشوند/ استادیار گروه معارف اسلامی دانشگاه ملایر    torkashvand110@yahoo.com
دريافت: 29/10/98                    پذيرش: 17/05/99
چکيده
نجات به معنای رستگاری اخروی، مورد توجه ادیان الهی بوده است. نجات مسیحی به‌عنوان آموزه‌ای بنیادین، بر آموزه تثلیث؛ یعنی فیض و رحمت الهی، فدا و قربانی شدن و به صلیب کشیده شدن عیسی مسیح به‌عنوان خدای مجسم و منجی و روح‌القدس به‌عنوان تداوم‌بخش نجات و معطی حیات جدید استوار است و انسان با اعمال صالح خویش هیچ نقشی در ایجاد و اعدام آن ندارد. براساس روش توصیفی ـ تحلیلی دریافتیم اعتقاد به توحید در الوهیت خداوند، حد نصاب توحید است که هر موحدی باید بدان معتقد باشد؛ پذیرش این مرتبه از توحید مستلزم پذیرش سایر مراتب اعتقادی توحید نیز می‌باشد. اعتقاد به این مراتب به‌صورت عام مجموعی حد نصاب توحید را تشکیل داده و عدم قبول برخی از مراتب، مستلزم عدم رستگاری و نجات بوده، بلکه اگر اعتقاد به سایر مراتب به توحید در الوهیت منتهی نشود، هیچ ارزشی نخواهد داشت. سایر مراتب توحید جزء کمال توحید و خارج از حد نصاب بوده و مستلزم عمل صالح نیز می‌باشد.
كليدواژه‌ها: توحید، ارزش‌گذاری مراتب توحید، نجات و رستگاری، حد نصاب نجات، ایمان، یقین، عمل صالح.
 

سال انتشار: 
1399
شماره مجله: 
276
شماره صفحه: 
55
صفحه شروع مقاله: 
55
صفحه پایان مقاله: 
65

نقد و بررسی آموزة نجات مسیحی از منظر حد نصاب ایمان توحیدی با تأکید بر آراء علامه طباطبائی و آیت‌الله مصباح

قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان

* سیدمرتضی هنرمند/ استادیار گروه معارف اسلامی دانشگاه ملایر    navust@yahoo.com
احسان ترکاشوند/ استادیار گروه معارف اسلامی دانشگاه ملایر    torkashvand110@yahoo.com
دريافت: 29/10/98                    پذيرش: 17/05/99
چکيده
نجات به معنای رستگاری اخروی، مورد توجه ادیان الهی بوده است. نجات مسیحی به‌عنوان آموزه‌ای بنیادین، بر آموزه تثلیث؛ یعنی فیض و رحمت الهی، فدا و قربانی شدن و به صلیب کشیده شدن عیسی مسیح به‌عنوان خدای مجسم و منجی و روح‌القدس به‌عنوان تداوم‌بخش نجات و معطی حیات جدید استوار است و انسان با اعمال صالح خویش هیچ نقشی در ایجاد و اعدام آن ندارد. براساس روش توصیفی ـ تحلیلی دریافتیم اعتقاد به توحید در الوهیت خداوند، حد نصاب توحید است که هر موحدی باید بدان معتقد باشد؛ پذیرش این مرتبه از توحید مستلزم پذیرش سایر مراتب اعتقادی توحید نیز می‌باشد. اعتقاد به این مراتب به‌صورت عام مجموعی حد نصاب توحید را تشکیل داده و عدم قبول برخی از مراتب، مستلزم عدم رستگاری و نجات بوده، بلکه اگر اعتقاد به سایر مراتب به توحید در الوهیت منتهی نشود، هیچ ارزشی نخواهد داشت. سایر مراتب توحید جزء کمال توحید و خارج از حد نصاب بوده و مستلزم عمل صالح نیز می‌باشد.
كليدواژه‌ها: توحید، ارزش‌گذاری مراتب توحید، نجات و رستگاری، حد نصاب نجات، ایمان، یقین، عمل صالح.
 

سال انتشار: 
1399
شماره مجله: 
276
شماره صفحه: 
55
صفحه شروع مقاله: 
55
صفحه پایان مقاله: 
65
محتوای تغذیه