پرتويى از كلام رهبرى


پرتويى از كلام رهبرى


گزيده اى از بيانات حضرت امام خمينى(رحمه الله)

  • دشمن اصلى اسلام و قرآن كريم و پيامبر عظيم الشأن(صلى الله عليه وآله)، ابرقدرت ها خصوصاً امريكا و وليده فاسدش اسرائيل است.(صحيفه نور، ج 19، ص 46)
  • ما چه بخواهيم و چه نخواهيم صهيونيست ها و امريكا و شوروى در تعقيبمان خواهند بود تا هويت دينى و شرافت مكتبى مان را لكه دار نمايند.(همان، ج 20، ص 237)

  • گزيده اى از بيانات مقام معظم رهبرى(دام ظله)

  • اين يك حربه از اثر افتاده است كه بخواهند در ميان ملت ها اين طور وانمود كنند كه اگر ملتى با امريكا رابطه نداشته باشد، از لحاظ اقتصادى و مادى همه مشكلاتش بر طرف مى شود. يك روزى بعضى از دولت هاى ساده لوح اين گونه خيال مى كردند.
  • lامريكايى ها با اصل استقرار حاكميت اسلام كه موجب بيدارى و پايدارى مردم شده مخالفند و با هر چيزى كه به مردم پايدارى و صبر و استقامت بدهد، مخالفند.
  • lتصرف سفارت امريكا، عكس العمل دشمنى هاى امريكا با ملت ايران بود.
  • امريكا به چيزى كم تر از سلطه بر ايران قانع نيست... قطع رابطه با امريكا صد در صد به نفع ملت ايران است.
  • ملت ايران و انقلاب اسلامى و نظام جمهورى اسلامى موجب شد كه ملت هاى ديگر بيدار شوند.
  • اسلام با سلطه يك قدرت استكبارى بر ملت مسلمان مخالف است.
  • ... امروز ايران در دنيا عزيز است. اين عزت به بركت ايستادگى و به بركت «نه» گفتن به استكبار است. (12/8/77)