نمايه معرفت(30 شماره)


نمايه معرفت
(30 شماره)


گزارشى اجمالى از مقالات مجله معرفت

به يارى خداوند، مجله معرفت تا كنون 30 شماره رسمى و 3 پيش شماره بالغ بر 392 مقاله در موضوعات متنوّع علوم انسانى به چاپ رسانده است. بيش ترين مباحثى كه در زمينه آنها مقالاتى ارائه شده بدين قرار است:


1. اخلاق و عرفان …41 مقاله
2. اقتصاد …27
3. تاريخ …21
4. تفسير و علوم قرآنى …40
5. روان شناسى …9
6. علوم تربيتى …3
7. علوم سياسى …38
8. فلسفه اخلاق …9
9. فلسفه و منطق …53
10. كلام جديد و فلسفه دين …29
11. گزارش …23
12. مباحث اجتماعى و جامعه شناسى …67
13. مديريت …15 14. مناسبت ها و ساير مباحث متفرقه …17

علاوه بر مقالات ارائه شده در موضوعات مزبور، اين مجله توانسته است با برگزارى 18 مصاحبه و 19 ميزگرد (دين و توسعه 4، اسلام و دموكراسى 3، دين و اخلاق 1، جامعه شناسى دين 1، زبان دين 1، هويت فلسفه اسلامى 1، مديريت اسلامى 1، تاريخ اسلام 1، ثروت هاى بادآورده 1، روش شناسى فهم متون دينى 1، نظام سياسى اسلام2، حكمت متعاليه، جامعه سكولار و جامعه دينى1) با صاحب نظران ايرانى و غير ايرانى نظرات آنها را در موضوعات گوناگون منعكس سازد. همچنين بيش از 28 مورد مقالات ترجمه شده در جديدترين موضوعات علوم انسانى از ساير زبان ها به فارسى و درج آنها در مجله و ارائه 11 مورد گزارش در زمينه هاى فرهنگى يكى از گام هاى بلندى است كه نيل به جامعه اى هرچه فرهنگى تر را نويد مى دهد. علاوه بر آن، تاكنون 4 كتابشناسى در موضوعات گوناگون در زمينه ساير موضوعات به جامعه اهل معرفت تقديم گرديده است. آمار تفصيلى مقالات بر حسب موضوعات بدين قرار است:


اخلاق و عرفان

اخلاق و عرفان اسلامى/ 4 ، 5 ، 6 ، 7 ، 8 ، 9 ، 10 ، 11 ، 12، 23، 24، 25، 26، 27، 28، 29، 30

اخلاق در قرآن / 13 ، 14 ، 15 ، 16 ، 18 ، 19 ، 20

پايان فضيلت يا نقد تفكر اخلاقى جوامع نوين / 10 ، 11 ، 13 ، 14 ، 15 ، 16 ، 17 ، 18 ، 20، 21، 22

توبه و جايگاه آن در عرفان / 6 ، 7 ، 8

درآمدى بر مبانى عرفان و تصوّف در قرآن / 7 ، 8

عرفان و حكمت اسلامى / 21


اقتصاد

آشنايى با پژوهشگران ( حجة الاسلام غلامرضا مصباحى) / 10

آزادى اقتصادى يا دخالت دولت / 14

انسان شناسى در مباحث اقتصادى / پ. ش. 3

بازار مشترك اسلامى / 2

بررسى اجمالى ربا / 5

بررسى اجمالى ماليات در اقتصاد ايران / 1

بررسى انتقال معكوس تكنولوژى در ايران «پديده فرار مغزها» / 11 ، 13

به كارگيرى سياست هاى پولى در بانكدارى بدون ربا / 3

توسعه به عنوان هدف (نگرش قرآنى) / 28

جايگاه اوراق مشاركت در نظام اقتصاد اسلامى / 28

درآمدى بر بخش عمومى در اقتصاد اسلامى / 4

روحانيت، زى طلبگى و توسعه / 23

عوامل تورم در اقتصاد ايران / 23

قيمت، نرخ گذارى و دونرخى شدن كالاها و خدمات / 9

كاوشى در علميت اقتصاد و اقتصاد اسلامى / 23

مالكيت و قيمت گذارى آب / 23

مبانى و روش ها در تحليل نظام هاى اقتصادى / 23

متعلقات الزكوة و رأى اولى الامر / پ. ش. 1

ميزگرد ثروت هاى بادآورده / 23

ميزگرد دين و توسعه / 8 ، 9 ، 10 ، 11

نقش ارزش ها در فرايند توسعه اقتصادى / 28

واردات / پ. ش. 1 ، پ. ش. 2 ، پ. ش. 3


تاريخ

احياى ارزش هاى اسلامى در عصر حاكميت حضرت على(عليه السلام) / 18 استبداد صغير در نهضت مشروطيت / پ. ش. 3

اسلام در فراسوى مكّه / 26

بيست و پنج سال سكوت / 18

پرچم و پرچمدارى در عرب و اسلام / 13

تدوين تاريخ اسلام (در گفتگو با دكتر صادق آئينهوند) / 13

تمدن جديد اسلامى / 18

دانش گسترى در تمدن اسلامى / 18

دستاوردهاى مسلمانان در علم و فلسفه / 13، 14

روشمندى و شرايط تحقيق در تاريخ وخلاءهاى موجود در تدوين تاريخ اسلام / 13

روند پذيرش فرهنگ غرب در جامعه مصر / 18

زمينه ها و عوامل پيدايش فِرق اسلامى / 18

كتابشناسى توصيفى تاريخ اسلام / 18

نهضت ترجمه در جهان اسلام / 5

منابع تاريخ اسلام در عصر پيامبر(صلى الله عليه وآله) / 18موانع و مشكلات تاريخ نگارى شيعه / 18

ميزگرد نقش شيعه در تمدن اسلامى / 18

نسيم تشيّع در كوهسار خراسان / 18

نگاهى به جنبش هاى اسلامى در مصر / 9

نگاهى به جنبش هاى اصلاحى در مصر / 8


تفسير و علوم قرآنى

آية الاكمال / 24

اهداف قرآن / 24

ابعاد حج در قرآن / 12 ، 13 ، 14

باطن قرآن كريم / 26

بررسى دلالت معجزه بر نبوت / 24

پژوهشى در زمينه آية الاكمال / 26

تأمّلى در معاجم قرآنى / 7

«تأويل قرآن» و رابطه زبان شناختى آن با «تنزيل قرآن» / 24

تأويل قرآن / پ. ش. 1 ، پ. ش. 2 ، 6

حجاب در قرآن / 7 ، 8

داستان معلم و متعلّم در قرآن / 5

راه كارها و ابزارهاى فهم و تفسير قرآن / 26

روش هاى اهل بيت: درتفسير قرآن / پ. ش. 3

شخصيت علاّمه طباطبائى (در گفتگو با آية الله جوادى آملى) / 2

عوامل شرك و موانع توحيد در قرآن / 10 ، 11

قرآن و نفاق قبل از هجرت / 9

قرآن و فرهنگ زمانه / 26

قلمرو دلالت معجزه / 26

قلمرو معارف قرآن و ارزش فهم ما از قرآن (در گفتگو با آية الله مكارم شيرازى) / 5

قلمرو معارف قرآن و ارزش فهم ما از قرآن (در گفتگو با آية الله معرفت و استاد رجبى) / 6

قواعد فهم قرآن / 24

گفتارى پيرامون نزول قرآن / 1 ، 2

نگاهى به پيشگويى هاى قرآن / 3 ، 4

مبانى و معيارهاى فهم روشمند وحى / 24

مرزها و اصول روابط خانواده در قرآن / 3

معنا و تفسير / 24

مقدمه اى بر فهم استنباط هاى نظرى و تصديقى از متون دينى و آسيب هاى مضبوط / 26

ميزگرد روش شناسى فهم متون دينى / 24

نظريه عرفى بودن زبان قرآن / 24

نگاهى به آسيب هاى فهم قرآن / 26

وحى و استدلال پذيرى / 19

هدايت به امر در تفسيرالميزان / 13


روان شناسى

انسان شناسى در مباحث اقتصادى / پ. ش. 3

پيش طرحى در باب تحقيق در روان شناسى اسلامى / 27

تفاوت روانى نژادها / 7

تفاوت هاى فردى / 10

رابطه روان شناسى و اقتصاد / 1

روان شناسى جامعه در حال رشد / پ. ش. 1 ، 2

روشمندى و شرايط تحقيق در روان شناسى و خلأهاى موجود در تدوين روان شناسى اسلامى / 15

كاربرد روان شناسى در استخدام نيروى انسانى/2


علوم تربيتى

رابطه نهاد حكومت با نهاد آموزش و پرورش/ 11

علل افت تحصيلى / 1 ، 2


علوم سياسى

اسلام و دموكراسى / 14

اسلام و غرب (سخنرانى شاهزاده انگليس) / 9

اسلام ثروة، اسلام شحنة، اسلام ثورة; رژيم هاى اسلامى كدامند؟ / 22

اسلام و نظريات غربى در باب حقوق بشر / 12

پژوهشى در خصوص جايگاه جنگ روانى در اسلام / 6

پلوراليسم; بررسى اصول اخلاقى و سياسى / 22

پلوراليسم ; ديدگاه متفكران مسلمان / 23

پلوراليسم (در گفتوگو با آيت الله مصباح) / 22

پيشينه جنبش اصلاحى در افغانستان / 3 ، 4

تحليل بر نهضت ملى شدن نفت ايران / 7

تقابل مشى ائمه(عليهم السلام) با سكولاريسم / 29

جنبش مشروطيت اصفهان / پ. ش. 1

جهان اسلام و شيوه هاى مبارزه با توطئه هاى غرب (در گفتوگو با پروفسور روژه گارودى) / 24

حدود آزادى و ارتداد / 1 ، 2

سكولاريزم نقابدار! / پ. ش. 2

طريقه تشيّع و قلّه هاى تعصّب در افغانستان / 12

علم سكولار و علم دينى / 22

فعاليت تبليغاتى دشمنان اسلام در جهان / 13

فلسفه سياسى افلاطون / 22

قرارداد استعمارى 1919 / 1

كندوكاوى در مبانى نظرى سكولاريسم / 27

ليبراليسم / 25

مردم سالارى در انديشه امام خمينى و مرحوم نايينى / پ. ش. 2 ، پ. ش. 3

مبانى فكرى سكولاريسم / 22

ميزگرد اسلام و دموكراسى / 12 ، 13

ميزگرد نظام سياسى اسلام / 25، 26

نقش تمدن اسلامى در بيدارى اروپا/ 12

نظام بين الملل و توسعه يافتگى دنياى اسلام / 22

نگاهى به حكومت اسلامى / 3 ، 4

نگاهى گذرا بر فلسفه سياسى اسلام / 3

نكاتى چند پيرامون پلوراليزم دينى در گفتوگوى آقايان سيدحسين نصر و جان هيك / 24

همگرايى در خاورميانه / 22


فلسفه اخلاق

جاودانگى اصول اخلاقى و نظريه اعتباريات / 15

دروغگويى و راستگويى در فلسفه اخلاق / 15

فرااخلاق / 17

فطرت در قرآن / 15

فلسفه دين، كثرت گرايى دينى، عصرى بودن و الهيات پويشى / 15

قدرت مطلق و گناه / 15

كتابشناسى توصيفى فلسفه اخلاق / 15

ميزگرد دين و اخلاق / 15

نگرشى كلى به فلسفه اخلاق / 15


فلسفه و منطق

آشنايى با پژوهشگران (حجة الاسلام غلامرضا فيّاضى) / 9

استقراء و تجربه / 11 ، 12

اعتبار ادراك و شهود عرفانى از ديدگاه كتاب و سنّت / 11 ، 12 ، 13

بحث حول التشكيك / پ. ش. 3 ، 1

بررسى ديدگاه علامه طباطبائى(رحمه الله) درباره داده هاى فلسفى با تعاليم وحيانى / 26

برهان امكان در الهيات اسلامى / 14 ، 16

برهان صديقين از ديدگاه حكماى مشّاء، اشراق و حكمت متعاليه / 11 ، 12

تشكيك در نظريه مطابقت در صدق و كذب قضايا/ 8

حاشيه اى بر مقاله بررسى ديدگاه علامه طباطبائى درباره رابطه داده هاى فلسفى با تعاليم وحيانى / 29

حركت توسيطيه و قطعيه از ديدگاه حكيم سبزوارى / 10

حدوث اسمى / 5

حكماى اسلامى و قضاياى اخلاقى / 7

ساختار چند مرتبه اى صورت هاى ذهنى در ادراك صحنه هاى ديدارى / 16

شناخت خدادرالهيات اسلامى و فلسفه غربى/8،9

ضرورت و علّيت / پ. ش. 1

قاعده فرعيه و ثبوت الثابت / 29

قضاياى حقيقيه، خارجيه، لابتيّه / 8

قضاياى شرطى در منطق قديم و جديد / 16

قضاياى كلى و جزئى و منطق قديم و جديد / 6

قضيه لابتيّه / 13 ، 14 كتابشناسى توصيفى فلسفه اسلامى / 16

كيفيت پيدايش معقولات اولى از ديدگاه صدرالمتألهين(رحمه الله) / 29

گزاره هاى كلى و وجودى در منطق رياضى و كلاسيك / 10 ، 11

گفتوگويى در باب حكمت متعاليه / 29

مفهوم شهود در فلسفه اسلامى / 4

معرفت شناسى از ديدگاه شهيدمطهرى(رحمه الله)/ 29

مقايسه علم النفس ارسطوباعلم النفس ابن سينا /16

ملاك تمايز علوم برهانى از علوم غير برهانى / 12

موجود مجرّد و مادى / پ. ش. 1 ، پ. ش. 2

ميزگرد هويت فلسفه اسلامى / 16

نقل و نقد نظريه كانت در متافيزيك / 2 ، 3

نظام احسن در انديشه حكماى اسلامى و لايب نيتس / 16

نورالهى محمدى(صلى الله عليه وآله) با نگاهى به انديشه هاى صدراى شيرازى / 29

نگاهى به فلسفه ويتگنشتاين / 5 ، 6 ، 7

نمودى از برخى عناصر حكمت متعاليه در فلسفه برگسن / 29

وجود كامل مطلق / 16، 29

وجود و علم در فلسفه صدرالمتألهين / 10

ويتگنشتاين فيلسوف و منتقد فرهنگى/ 12 ، 13


فلسفه علم

بحثى پيرامون ماده از نظر فيزيك جديد و نتايج آن / 20

دانش، ارزش و فرهنگ / 20

فلسفه علوم اجتماعى / 20

كلام جديد و فلسفه دين

اثبات گرايى منطقى و زبان دين / 19

اديان و مفهوم ذات غايى / 23

ارزيابى معرفت انسان نسبت به خداى متعال / 19

انالوژى / 19

پيامبر اكرم(صلى الله عليه وآله) در عهدين / 25

پلوراليزم دينى / 14

تفسير گرايى تأويلى (هرمنوتيك) / 22

خداشناسى توسعه / 14

دين و رسالت روشن فكر دينى / 28

دين و زبان تمثيلى / 19

عقلانيت دين / 19

فلسفه دين (در گفتگو با دكتر لگنهاوسن) / 7

قرائت تجربه گرا از دين و پيامدهاى آن /28

كارگردگرايى در الهيات / 19

گفتار دينى / 19

مبانى معرفت شناسى باورهاى دينى / 16 ، 17

مجازهاى تحويل ناپذير در الهيات / 19

مسأله شرّ از ديدگاه يهوديت / 11

مسيح(عليه السلام) در عهد عتيق / 23

مفوّضه چه كسانى هستند؟ / 16

معرفت شناسى / 16

معنى و توجيه نمادهاى دينى / 19

مكاشفه و تجربه دينى / 19

مكتب تفسير هرمنوتيك / 9 ، 10

ميزگرد زبان دين / 19

ناكامى زبان در توصيف كاميابى عارف / 19

هرمنوتيك به مثابه بنيانى براى علوم فرهنگى و انسانى / 28


گزارش

آشنايى با مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى(رحمه الله) / 18

اعزام طلاب به خارج و پيامدهاى آن / 6 ، 7، 30

اعزام طلاب به خارج وسيله اى براى توسعه ارتباطات و اسلام و تشيّع / 10 ، 11

پيام عطش (گزارشى از سفر استاد مصباح يزدى به برخى از كشورهاى آمريكاى لاتين) / 23

تلاش ياران / 1

در حاشيه برگزارى همايش مديريت در سازمان /17

در حاشيه كنگره شيخ مفيد / 6

گزارشى از پايان نامه هاى كارشناسى ارشد گروه تاريخِ مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى(رحمه الله) / 18

گزارشى از پايان نامه هاى كارشناسى ارشد رشته جامعه شناسى مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى(رحمه الله) / 21

گزارشى از پنجمين همايش مديريت و رهبرى در سازمان / 17

گزارشى از سمينار حقوق بشر در مركز توسعه سوئيس / 5

گزارشى از سمينار فلسفه آمريكا / 11

گزارشى از سمينار هفته بسيج در دانشگاه اصفهان (سخنرانى استاد مصباح يزدى) / 7

گزارشى از كنفرانس تشيّع در فيلادلفيا امريكا / 7

گزارشى از كنفرانس فلسفه نيويورك / 3

گزارشى از مؤسسه دايرة المعارف فقه اسلامى / 8

گزارشى از يك سفر تبليغى / 14

معرفى و نقد كتاب معرفت شناسى دينى / 19

مصاحبه خبرنگاران روزنامه هاى آمريكايى با حضرت آيت الله مصباح يزدى / 23

نمايه معرفت / 9، 21


مباحث اجتماعى و جامعه شناسى

آسيب شناسى فرهنگى / 30

آشنايى با پژوهشگران (حجة الاسلام محمود تقى زاده) / 11

از خود بيگانگى / 21

امنيت در مدينه فاضله مهدوى / پ. ش. 1

امكان اسلامى ساختن رشته هاى علمى و ضرورت آن / 16

اينهمه هجوم... چرا؟! / 3

پيش فرض ها و اصول كلى نظارت اجتماعى / 30

پويش مهاجرت در جهان سوم / 2

تأثير وضع مادى جامعه در اخلاق و رفتار / 8

تاراج گنجينه هاى شرق / 6

تحليل بحران سياسى و اجتماعى افغانستان / 10

تحليلى جامعه شناختى از سنّت عزادارى امام حسين(عليه السلام) / 20

توسعه اقتصادى / 9

تهاجم فرهنگى و فرهنگ تهاجم / 6 ، 7 ، 8 ، 9 ، 10 ، 11 ، 12 ، 13 ، 14

ثبات و تغيّر باورها / 4

جامعه پذيرى / 30

جامعه شناسى معرفت / 13 ، 14 ، 20

جامعه مدنى، جامعه دينى; موانع، چالش ها / 28

جايگاه علوم انسانى در فرهنگ غرب (در گفتگو با دكتر صدرى) / 3 ،4

جستارى در جامعه شناسى دين / 20حداقل وجدان جمعى در برقرارى نظم اجتماعى از ديدگاه اسلام / 25

حوزه و تحولات ابتر! / پ. ش. 3

خشونت يا عقلانيت اجتماعى اسلام / 30

دين در بستر ديدگاه ها / 20

دين، عرفى شدن و توسعه / 30

دين، سؤالات مهم / 20

روش مطالعه در جامعه شناسى دين / 20

رويكردهاى اجتماعى در مطالعه دين / 29

روشنفكر كيست؟ / 14

ساختار و ساخت گرايى / 21

سرمشق و جامعه شناسى / 21

سقوط اخلاقى جوامع غربى / 21

شيوه هاى اسلامى كردن دانشگاه ها / 20

عوامل تغييرات اجتماعى در نهج البلاغه / 21

عوامل تضعيف خودباورى فرهنگى / 30

فرهنگ مطالعه، تحقيق و پژوهش در علوم انسانى / 5

فرايند ارزيابى پايگاه هاى اجتماعى / 21

فلسفه علوم اجتماعى و جامعه شناسى معرفت / 20

فرضيه جامعه شناختى ماكس وبر درباره پيدايش و تكامل اديان / 30

مشكل آموزش اضافى / 11

مسائل اجتماعى / 30

مفسّران دينى در جامعه / 20

مطالعه مردم شناسانه دين / 25

ميزگرد جامعه شناسى دين / 20

ميزگرد جامعه سكولار و جامعه دينى / 21

نظريه / 15

ناسيوناليسم / 25

نگاهى به تئورى هاى انقلاب / 10

نظارت اجتماعى / 21

نيازهاى بشرى و جاودانگى دين (در گفتگو با حجة الاسلام هادوى تهرانى) / 12

نظم و مهار اجتماعى / 25

نگاهى به نظريه هاى انقلاب / 21

نقش اسلام در تكوين و پيروزى ايران / 21

نگرش / 25

همدلى و همفكرى با غرب! / 2


مديريت

ارزش هاى اسلامى در مديريت / 17

تبيين مفهوم مديريت اسلامى / 17

تنبيه در مديريت اسلامى / 27

خودشناسى درون مايه وجدان كارى / 17

روند ايجاد و توسعه و ديدگاه سازمانى در نظريه سازمان / 17

رويكرد اعتقادات اسلامى در سازمان / 27

كتابشناسى توصيفى مديريت / 17

گامى به سوى نهادينه كردن وجدان كارى در سازمان ها / 17

مديريت ايمان به كار / 12

مديريت فرهنگى يا فرافرهنگى / 17

مقايسه توصيفى نظام هاى مديريت سازمانى با نظام مديريت اسلامى / 27

ميزگرد مديريت اسلامى / 17

نظارت و بازرسى در اسلام / 27

نظريه كثرت گرا / 17

نظريه هاى اختيار در سازمان / 27


مباحث متفرقه

با ناله بسيار، به مناسبت سالگرد رحلت امام خمينى(رحمه الله) / 9

بهار در زمستان / 11

خواندنى ها / 1 ، 2 ، 3 ، 4 ، 5

در سوگ پير مراد و پور مريد / 13

سخنى و حكمتى / 14

شيوه هاى معرفى تشيّع (در گفتگو با پرفسور محمود ايّوب) / 14

علاّمه شهيد مطهرى (در گفتگو با استاد مصباح يزدى) / پ. ش. 3

فجر انقلاب / 11

قم و حوزه علميه از زبان يك انديشمند مسيحى / 16

مخترعات نامرئى / 1

مقام معلم / 20

هين سخن تازه بگو / پ. ش. 2 ، 3