پرتوى از كلام رهبرى


پرتوى از كلام رهبرى

گزيده اى از كلام رهبر معظم انقلاب «دام ظله العالى»

  • جنگ اسلام و مسيحيت، سياستى است كه طراحان پشت پرده بسيارى از قضاياى جهانى آن را طراحى كرده اند. اگر اين باشد، براى دنيا تهديد بزرگى است و اين لكه ننگى است كه از دامن غرب هرگز پاك نخواهد شد.
  • منطق امريكا براى حمله به افغانستان، منطق بسيار ضعيفى است; هيچ كس را در دنيا قانع نكرد حتى سياستمدارهايى كه طرفدار امريكا هستند، تصريح كردند كه قانع نشدند.
  • در كارى كه اين ها (امريكا در افغانستان) دارند مى كنند، جنگ افروزى و ظلم و بى عدالتى و غرور و سرمستى و رفتارهاى غيرخردمندانه وجود دارد. به راه انداختن جنگ، تهديد كردن صلح، كشتن مردم بى دفاع، مصرف كردن سرمايه هاى زياد براى آتش افروزى، اين ها تجربه هاى يك تمدن است. اين را شما تطبيق كنيد با تمدن اسلامى كه وقتى در زمان خلفاى راشدين، مسلمان ها مناطق غرب دنياى اسلام را فتح كردند، با يهودى و مسيحى شان آن چنان رفتارى كردند كه بسيارى از اين ها به خاطر رفتار مسلمانان به اسلام گرويدند.
  • امروز دنيا مثل هميشه به آرامش و صلح و امنيت احتياج دارد. يكى از نيازهاى اساسى بشر صلح است. البته، ما همواره گفته ايم كه صلح بايد با عدالت همراه باشد. براى يك ملت، صلح تحميلى و غيرعادلانه، از جنگ هم بدتر است. بشر به امنيت و صلح احتياج دارد; هر كس اين را تهديد كند، بشريت را تهديد كرده است. امروز كسانى كه صلح را تهديد مى كنند، بشريت را دارند تهديد مى كنند. (روزنامه جمهورى اسلامى، 24/7/80)