تاريخ، تجربه و عبرت

سرمقاله

تاريخ، تجربه و عبرت

تاريخ، در حقيقت، آئينه و مجلاى كنش ها و رفتارهاى آدميان است. نيك و بدِ سيرت و سلوك بشر را مى توان در مرآتِ تاريخ به تماشا نشست. درونمايه شخصيتِ واقعى و حقيقى رجال علمى، سياسى و اجتماعىِ گذشته را بايد در لابلاى سطور و واژه هاى تاريخ ديد و مطالعه نمود. آنچه امروز در پهنه هستى مى نگاريم، هرگز گم نمى شود و ساليانى سپس، از گنجينه تاريخ برون مى افتد و آفتابى مى گردد. نگارش حوادث به صورت دقيق و واقعى، ضرورتى بس مهم و ارزشمند در زمان ماست. هماره بوده و هستند كسانى كه مى خواهند واقعيت ها را تحريف كنند و برخى حوادث را سر به مُهر و نانوشته نگاه دارند تا شايد از ميزان تأثيرگذارى اين حوادث در جريان آينده تاريخ بكاهند! اين حقيقتى تلخ و ناگوار است كه امروزه ما شاهد آن هستيم و مى بايست از آن جلوگيرى كنيم.

راز و رمز بقاى اسلام و تشيع، حفظ و صيانت از تاريخ و فرهنگ و سيره اهل بيت(عليهم السلام) بوده است. هم اينك بيش از هر زمانِ ديگر، باز پژوهى و باز پيرايى سيره سياسىِ معصومين(عليهم السلام) براى ما ضرورت و اهميت دارد. ما نمى توانيم بدون مطالعه و دقت و تعمق در تاريخ ائمه(عليهم السلام) فلسفه سياسى خود در عصر حاضر را براى جهانيان عرضه كنيم. بى ترديد نقد و بررسى فرهنگ دينى و نقش آن در پيشرفت هاى علمى و فرهنگى سده هاى نخستين اسلامى يكى از مهم ترين بايسته هاى تحقيق و پژوهش تاريخى است. علاوه بر ضرورتِ تاريخ پژوهى از صدر اسلام تاكنون، حفظ و حراست از تاريخ انقلاب نيز براى ما يك ضرورت و مسئوليت حساس و حياتى است. دنياى امروز، از دريچه انقلابِ اسلامى ايران، به اسلام و تشيع مى نگرد و فرهنگ اسلامى و شيعى را در آئينه نظام جمهورى اسلامى ايران به تماشا مى ايستد. بدون شك حفظ انديشه هاى تابناكِ امام خمينى(قدس سره) بنيانگذارِ نظام جمهوريت دينى در قرن حاضر، از اساسى ترين ضرورت هاى نگارش و بايسته هاى پژوهش در عرصه تاريخِ ايران زمين است.

سال 1383 از سوى مقام معظم رهبرى «دام ظله العالى»، سال پاسخ گويى مسئولين قواى سه گانه به ملّت نامگذارى شده است. بجاست رؤساى قواى مجريه، مقننه و قضائيه هر يك مرورى بر تاريخ گذشته خود داشته باشند و نمايه تلاش ها و تجربيات گذشته خود را با دقت نظر كنند و از نكات مثبت و ارزشمند گذشته، براى حركت آينده خود عبرت گيرند و گذشته را دستمايه تحول و پويايى در مسير آينده قرار دهند. و به عكس اگر مى بينند پاره اى حركت ها و موضع گيرى ها و... اثرى منفى در تاريخ و پرونده آن ها بجاى گذارده، ديگر بر آن پاى نفشرند و اصرار بر ادامه و استمرارِ آن نداشته باشند. متأسفانه تاريخ چند ساله اخير انقلاب، حاكى از نفوذ و ظهورِ پاره اى نفاق ها، كينهورزى ها، ناهمدلى ها و... در عرصه حيات سياسى و اجتماعىِ ماست. هم اينك با رويش گل هاى ايمان و محبت و همدلى در آغاز بهارى ديگر و با شروع كارِ مجلس هفتم در آينده اى نزديك، اميد مى بريم كه فضايى دل انگيز از عطر ايمان و اخلاق همراه با وحدت و عطوفت و تلاش در كشور ما پديد آيد و با سرعتى هر چه افزون تر به سوى تحقق ايده آل ها و آرمان هاى اسلامى در پناه قرآن و سنّت حركت كنيم. ان شاءالله

سردبير