رهبري و حوزه

رهبري و حوزه

  • ارزش روحانيت را از دست ندهيد در كيفيت تحصيل علوم هم هر چه برويد سراغ تجملات ( و انشاء الله نمي رويد ) از علومتان كاسته مي شود. اينها ئيكه اين كتابهاي قطور و پر ارزش را نوشته اند زندگي آنها يك زندگي طلبگي بوده است و مثل شيخ انصاري و امثال اينها يك زندگي لبگي بوده است, اينها توانسته اند اسلام را در همه جهات حفظ كنند و فقه را پيش برند و كتابهاي ارزشمند را عرضه كنند.

    از بيانات امام خميني (ره) 3/6/1366

  • اگر بخواهيد آينده كشور شما يك آينده نوراني باشد تربيت كنيد اينهائي كه وارد حوزه ها هستند و يا در آنجا ئيكه درس مي گوييد وارد مي شوند تربيتشان كنيد.

    از بيانات امام (ره )در مورخه 5/6/1364

  • از مهمترين مسائل, مساله تهذيب اخلاق در حوزها ي علميه است. مساله تهذيب اخلاق, ساده زيستي و اعراض از زخارف دنيا را بايد جدي گرفت. از اول, بناي كار طلبگي بر عسرت و بي اعتنائي به زخارف بوده است, البته بايد يك حداقل معيشتي كه انسان ذهنش مشغول اين چيزها نباشد و بتواند درسش را راحت بخواند و كار لازم و مورد توقع را انجام بدهد باشد, ولي نبايد اينطور باشد كه طلبگي هم تبديل شود به چيزي مثل بقيه كارهاي ديگري كه بعضي مي كنند.

    از بيانات مقام معظم رهبري در درس خارج- مهر ماه 1370