ساختار كلى نظام اخلاقى اسلام

  • strict warning: Only variables should be passed by reference in D:\WebSites\nashriyat.ir\modules\book\book.module on line 559.
  • warning: Missing argument 1 for t(), called in D:\WebSites\nashriyat.ir\themes\tem-nashriyat\upload_attachments.tpl.php on line 15 and defined in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\common.inc on line 936.
  • warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\bootstrap.inc on line 862.

سال بيست و چهارم ـ شماره 210 (ويژه فلسفه اخلاق)

سيدجعفر موسوى گيلانى / مربى گروه معارف اسلامى دانشگاه آزاد اسلامى واحد پرند

s_mosavi2004@yahoo.com

محمدرسول روزبه / دانشجوى دكترى مدرسى اخلاق اسلامى دانشگاه باقرالعلوم عليه السلام

rasoolmr95@yahoo.com

دريافت: 28/5/93               پذيرش: 19/12/93

چكيده

دين اسلام درختى است كه ريشه هايش در توحيد فرو رفته است و اخلاق ميوه اين درخت تنومند است. بنابراين، در دين اسلام اخلاق جنبه دينى پيدا كرده است. اخلاق اسلامى به لحاظ گستردگى، هم به پرسش هاى بنيادين اخلاق پاسخ مى دهد و هم انسان كامل و مطلوب را در حوزه صفات نفسانى و الگوهاى رفتارى مى نماياند و هم راه كارهاى عملى را براى رسيدن به انسان كامل و عالى ترين مقامات معنوى نشان مى دهد. پژوهش حاضر تلاشى هرچند اندك در حوزه مباحث نظرى از مباحث اخلاق اسلامى است، و ما در اين مقاله براى تبيين ساختارى، ابتدا تلاش كرديم ديدگاه هنجارى اخلاق اسلامى را بيان كنيم و سپس مبانى نظرى آن را برشمرده و تبيين نماييم.

 

كليدواژه ها: نظام اخلاقى، ديدگاه هنجارى، كمال اخلاقى، فضيلت مدارى، غايت گرايى.