ويژگى‏هاى برجسته شيعيان واقعى؛ توصيفى ديگر

ضمیمهاندازه
1_OP.PDF255.52 کیلو بایت

سال بيست و چهارم ـ شماره 216 (ويژه كلام)

آيت اللّه علّامه محمدتقى مصباح

 

چكيده

اين مقال در مقام بيان ويژگى هاى شيعيان واقعى از زبان اميرمؤمنان على عليه السلام است. برخى از ويژگى هاى شيعيان واقعى عبارتند از: همواره ذكر خدا بر زبانشان جارى است، از دنيا رويگردانند، آثار توجه به خدا در چهره آنان هويداست، راهبان شب و شيران روز هستند. حليم و بردبارند. كريم و بزرگوارند. زمين را فرش خود، آب را عطر و قرآن را شعار خود قرار داده اند. در ميان مردم گمنام هستند. نسبت به پست و مقام دنيايى بى اعتنا هستند. شرّ ايشان به كسى نمى رسد. دل هايشان غمناك و خواسته هايشان اندك است. به كسى اظهار نياز نمى كنند. گشاده رو و با خوش رويى با مردم برخورد مى كنند. داراى عزت نفس هستند. نيازهايشان اندك و به لقمه نانى اكتفا مى كنند.

 

كليدواژه ها: شيعيان، رضوان الهى، ايمان مدارى، كرامت و حلم، آزمندى و خشم.

 


 

سال انتشار: 
24
شماره مجله: 
216
شماره صفحه: 
5