رضاى شيعيان واقعى به قضاى الهى

ضمیمهاندازه
1.pdf788.14 کیلو بایت

سال بيست و پنجم ـ شماره 226 (ويژه علوم سياسى)

آيت اللّه علّامه محمدتقى مصباح

 

چكيده

يكى از ويژگى هايى كه اميرمؤمنان عليه السلام براى شيعيان واقعى برمى شمارند، اين است كه حال آنان هنگام  روبه رو شدن با گرفتارى و مصيبت، با هنگام برخوردارى از نعمت و رفاه و آسايش يكسان است. همچنان كه  افراد معمولى هنگام خوشى و بهره مندى از آسايش و راحتى، از زندگى خود راضى اند و گله اى ندارند،  پرهيزگاران و شيعيان واقعى هنگام بلا و مصيبت راضى اند و هيچ گله و شكايتى ندارند. آنان در اين مواقع،  ناشكيبايى و ناراحتى نمى كنند و برايشان تفاوتى ندارد كه بلا بر ايشان ببارد يا از نعمت سرشار برخوردار  شوند. سرّ وجودِ آن روحيه در شيعيان واقعى، رضاى آنها به قضا و قدر الهى است. آنان هم رفاه و آسايش را  تقدير خداوند مى دانند، هم بلا و مصيبت را، و چون اين گرفتارى ها را خداوند مقدر فرموده، با همه وجود به  پيشواز آن مى روند و گلايه اى ندارند.

 

كليدواژه ها: شيعيان واقعى، خفقان الهى، لذت، مقام رضا.

 

 


 

سال انتشار: 
25
شماره مجله: 
225
شماره صفحه: 
5