اخلاق فضيلت سازماني: كاربرد اخلاق فضيلت در مديريت

ضمیمهاندازه
6.pdf488.74 کیلو بایت

سال بيست و ششم ـ شماره 239 (ويژة اخلاق)

علی عابدی رنانی / استادیار دانشگاه علامه طباطبائی                                                                  liabedi1386@gmail.com

دريافت: 16/6/95                                   پذيرش: 25/12/95

 

چکیده

در دهه‌های اخیر، شاهد رجوع مجدد نظریه‌پردازان اخلاقی به «اخلاق فضیلت» هستیم. اخلاق فضیلت با آراء اخلاقی ارسطو پیوند نزدیکی دارد. از دهة 1980میلادی به تدریج، شاهد احیای ارسطوگرایی هستیم. اخلاق ارسطویی در مقایسه با نظریه‌های نفع‌گرا و نظریه‌های وظیفه‌گرای کانتی، بر اهمیت فضایل و فضیلت‌مند شدن شخصیت برای شناخت اخلاقی تأکید دارند. در این دیدگاه، داشتن شخصیت متعالی لازمة تشخیص وظایف اخلاقی قلمداد می‌شود و تأکید صرف بر عقلانیت عملی برای تمییز اصول اخلاقی کافی دانسته نمی‌شود. این مقاله به روش استنادي، ضمن توضیح نارسایی‌های موجود در نظریه‌های اخلاق سازمانی حاکم، نقاط مثبت دیدگاه اخلاق فضیلت، را به‌ويژه از منظر ارسطویی تبيين مي‌كند و سرانجام، چالش‌های موجود در برابر این دیدگاه اخلاقی را مطرح مي‌كند. اخلاق فضیلت با تأکید بر اهمیت تکوین شخصیت اخلاقی در ارتقاي حساسیت اخلاقی سازمان و قدرت تمییز اخلاقی کارکنان، بهتر از نظریه‌های رقیب (اخلاق نفع‌گرا و حقوق‌محور) عمل می‌کند. به نظر مي‌رسد، اخلاق فضیلت باید در نهایت، نه به عنوان بدیلی متمایز، بلکه به عنوان الگویی مکمل برای اخلاق نفع‌گرا و وظیفه‌گرا عمل کند تا از نسبی‌گرایی و بی‌قاعدگی اخلاقی در امان باشد.

 

کلیدواژه‌ها: اخلاق سازمانی، اخلاق فضیلت، مسئولیت اخلاقی سازمان، نفع‌گرایی.


 

 

سال انتشار: 
26
شماره مجله: 
239
شماره صفحه: 
61