جهاني‌سازي و چالش بيداري اسلامي

قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان
ضمیمهاندازه
7.pdf578.8 کیلو بایت

سال بيست و ششم ـ شماره 240 (ويژة علوم سياسي)

هادي شجاعي / دانشجوي دكتري علوم سياسي مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني ره                                        shojaeehadi4@gmail.com

دريافت: 25/8/95                                   پذيرش: 16/4/96

 

چكيده

«جهاني‌شدن» پدیده‌ای انكارناپذیر در عالم امروز است و با پیشرفت‌های روزافزون بشری، به‌ویژه در عرصه‌های علوم، فناوری ارتباطات و اطلاعات، حمل و نقل و مانند آن در ارتباط است. «جهاني‌سازي» به عنوان طرحي كه در بطن فرايند جهاني‌شدن و با هدف جهت‌دهي به اين جريان پايدار طراحي گرديده، صرف‌نظر از تأثیرگذاری غیرقابل انکار در همة ابعاد زندگی بشر، با چالش‌هاي قابل‌توجهي در دهه‌های اخیر روبه‌رو بوده است. در میان چالش‌های پیش‌روی جهانی‌سازی ـ که خود شامل چالش‌های درونی و بیرونی می‌شود ـ پدیدة «بیداری اسلامی» از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. این پژوهش در نظر دارد با روش توصیفی ـ تحلیلی، ابتدا جهانی‌سازی را بررسی كند و با تجزیه آن به عوامل، محتوا، اهداف، روش‌ها و ابزارهای جهانی‌سازی، پاسخي به اين سؤال اساسي بدهد كه پديدة «بيداري اسلامي» چه چالش‌هايي را بر سر راه جهاني‌سازي ايجاد مي‌كند؟

كليدواژه‌ها: جهاني‌شدن، جهاني‌سازي، بيداري اسلامي.

 


 

سال انتشار: 
26
شماره مجله: 
240
شماره صفحه: 
71