خشوع و سرسپردگي مؤمنان راستين در برابر خداوند*

  • warning: Missing argument 1 for t(), called in D:\WebSites\nashriyat.ir\themes\tem-nashriyat\upload_attachments.tpl.php on line 15 and defined in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\common.inc on line 936.
  • warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\bootstrap.inc on line 862.
قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان

سال بيست و ششم ـ شماره 243 (ويژة فلسفه)

آيت‌الله علامه محمدتقي مصباح

چكيده

در جلسات گذشته، ده نشانه شيعيان واقعي و پرهيزگاران را از نظر گذرانديم و اكنون يازدهمين نشانة آنها، خشوع در عبادت را بررسي مي‌كنيم. نشانه‌اي كه در بيان نوراني اميرمؤمنان†، با جملة «وخشُوعاً فِي‌عِبَادَةٍ» از آن ياد شده است. نشانه‌ها و ويژگي‌هايي كه حضرت در خطبة خود بيان كرده‌اند، مربوط به شيعيان واقعي و مؤمنان راستين است و بيان آنها مي‌‌تواند انگيزة تعالي و تكامل را در مؤمنان فراهم آورد تا آنان با دريافت الگوهاي عملي و شاخصه‌هاي ايمان واقعي، درپي ارتقاي خويش و اتصاف به آن خصلت‌هاي ارزشمند برآيند.                                                  
خشوع حالتي خودشكستگي، ذلت و تسليم است كه در قلب رخ مي‌دهد و لوازم و آثار آن در رفتار انسان ظاهر مي‌شود. خضوع نيز فروتني و سرافكندگي است كه از آثار خشوع به‌شمار مي‌آيد. اين مقاله به تفصيل به اين موضوع مي‌پردازد.

كليدواژه‌ها: خشوع، خضوع، خوف از خدا، عوامل خوف.