بررسی تطبیقی آرامش در معنویت اسلامی و معنویت سکولار

قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان
ضمیمهاندازه
8.pdf259.03 کیلو بایت

* مجتبی ارشدی بهادر / کارشناس ارشد فلسفۀ دین مؤسسۀ آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره    m.arshadi1363@gmail.com
امیرخواص/ دانشیار گروه اديان مؤسسۀ آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره    sajed1362@yahoo.com
دريافت: 28/10/98                    پذيرش: 01/02/99
چکيده
«آرامش» از نیازهای فطری و گمشدۀ بشر امروز است؛ حالتی نفسانی همراه با آسودگی و ثبات که در آن اضطراب، نگرانی، خشم، درد و مانند آنها وجود ندارد. هدف از پژوهش، بررسی تحلیلی با رویکرد مقایسه‌ای از آرامش در معنویت اسلامی و معنویت‌های سکولار می‌باشد. یافته‌های به‌دست‌آمده نشان می‌دهد، معنویت‌های سکولار با نگاهی دنیاگرایانه، مدعی تأمین این نیاز شده و با دستورالعمل‌های دنیوی، انسان‌ها را به سوی سرابی از آرامش‌های دنیوی پوچ، زودگذر و سلبی که صرفاً نداشتن اضطراب است، راهنمایی می‌کنند که با آرامش الهی که آرامشی پایدار و ایجابی است، سنخیتی ندارد و راه‌کارهای بیان‌شده از سوی آنها یا ادعای توخالی است؛ یا تأیید ضعیف اسلام می‌باشد. اما دین اسلام به‌عنوان دینی جامع و کامل و مطابق با فطرت انسان‌ها، تأمین نیازهای بشری را در راستای هدف غایی یعنی قرب الهی می‌داند. ازاین‌رو، معنویت اسلامی، براساس آیات قرآن کریم و روایات اهل‌بيت علیها السلام، عناصر و عوامل آرامش‌آفرینِ همسو با هدف غایی را مورد توجه  قرار داده و به بیان آنها می‌پردازد.
کلیدواژه‌ها: آرامش، دین، معنویت، اسلام، سکولار، روان‌شناسي.
 

سال انتشار: 
1399
شماره مجله: 
271
شماره صفحه: 
69
صفحه شروع مقاله: 
69
صفحه پایان مقاله: 
81