پرتوى از كلام رهبرى


پرتوى از كلام رهبرى

سخنان امام خميني (ره)

  • من در تربيت چنين فرزنداني (شهيد مطهري) كه با شعاع فروزان خود مردگان را حيات مي بخشند و به ظلمتها نور مي‌افشانند، به اسلام بزرگ مربي انسانها و به امت اسلامي تبريك مي‌گويم.
  • مطهري كه در طهارت روح و قوت ايمان و قدرت بيان كم نظير بود رفت و به ملكوت اعلي پيوست، لكن بدخواهان بدانند كه با رفتن او شخصيت اسلامي و علمي و فلسفي‌اش نمي‌رود.
  • من اگر چه، فرزند عزيزي كه پاره تنم بود از دست دادم لكن مفتخرم كه چنين فرزندان فداكاري در اسلام وجود داشت و دارد.
  • سخنان مقام معظم رهبري حضرت آيت الله خامنه‌اي دمه ظله العالي

  • مرحوم مطهري يك متفكر به معناي واقعي كلمه و يك فيلسوف و فقيه و متكلم و منطقي بود، حتي با اينكه در رشته هاي جامعه شناسي و مردم شناسي و مسائل تاريخ و غيره تحصيلاتي نكرده بود، اما به خاطر مغز نيرومندي كه در سايه مطالعات داشت، يك جامعه شناس و يك تاريخ دان و يك شخصيت بزرگ و جامع بود.
  • فلسفه حكومت را مرحوم مطهري در دهها كتاب ارزشمند، كه جزو نسخهاي درخشنده و فرهنگ اسلامي است، طرح ريزي و پايه ريزي كرد. و براي همين در آن روز كه ماها از ديد جوانها و مردم و مبارزه، شناخته مي شديم و مطهري را به عنوان يك مبارز مي شناختيم، اما افراد سطحي حاضر نبودند او را به عنوان يك مبارز قبول كنند.
  • مرحوم مطهري يك مرد اهل عبادت و اهل توبه و تزكيه اخلاق و روح بود. من فراموش نمي‌كنم ايشان وقتي به مشهد كه مي‌آمد خيلي از اوقات به منزل ما وارد مي‌شد، هر شبي كه ما با مرحوم مطهري كه بوديم اين مرد نيمه شب تهجد با آه و ناله داشت, يعني نماز شب مي خواند و گريه مي‌كرد به طوري كه صداي گريه و مناجات او افراد را از خواب بيدار مي‌كرد.