بررسی «امیدواری» در معنویت دینی

قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان
ضمیمهاندازه
9.pdf324.42 کیلو بایت

مجتبی ارشدی بهادر / کارشناس ارشد فلسفه دین مؤسسة آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره     m.arshadi1363@gmail.com 
دريافت: 28/10/99                    پذيرش: 27/02/1400
چکيده
«امید» یکی از مهم‌ترین نیازهای روانی و ریشه در کمال‌جویی فطری انسان دارد. امید یعنی انتظار رسیدن به امر مورد علاقه‌ای که اسباب آن فراهم است و از تحقق آن لذت و شادی حاصل می‌شود. امید نقش مهم و اثرگذاری در جنبه‌های مختلف زندگی دارد. آنچه معنویت اسلامی به آن توجه دارد، تقویت روحیه و ایجاد انگیزه از طریق «امیدواری» است که نتیجه‌اش رسیدن به یکی از جنبه‌های مهم زندگی انسان، یعنی سعادت حقیقی است. این پژوهش با روش تحلیلی و با گردآوری مطالب به‌صورت کتابخانه‌ای به دنبال تأمین این هدف است که نشان دهد که دین اسلام به‌عنوان دینی جامع و کامل و مطابق با فطرت انسان‌ها، تأمین نیازهای بشری را در راستای هدف غایی یعنی قرب الهی می‌داند. حاصل اینکه، معنویت اسلامی، براساس آیات قرآن کریم و روایات اهل‌بیت علیهم السلام عناصر و عوامل امیدآفرینِ همسو با هدف غایی را مورد توجه قرار داده و انسان‌ها را به سوی امیدی حقیقی که باعث رسیدن به آن سعادت حقیقی است، رهمنون می‌سازد.
کلیدواژه‌ها: امید، دین، معنویت، اسلام، آرزو، روان‌شناسي.
 

سال انتشار: 
1400
شماره مجله: 
282
شماره صفحه: 
89
صفحه شروع مقاله: 
89
صفحه پایان مقاله: 
100