پرتوي از كلام رهبري


پرتوي از كلام رهبري

گزيده اي از سخنان مقام معظم رهبري (مدظله العالي)

* وضع كنوني آمريكا در فلسطين، عراق و افغانستان نشانه افول بيش از پيش اين كشور است و اكنون اين ضعف و افول براي همه نخبگان و حتي مردم عادي جهان اسلام آشكار شده است.

* توانمندي هاي هسته اي دانشمندان ايراني يك نمونه از جريان هاي متعدد علمي در كشور است و جمهوري اسلامي ايران آماده انتقال تجربيات و دانش فنّاوري دانشمندان خود مي باشد. (در ديدار با رئيس جمهور سودان، 5/2/85)

* ملت ايران و نظام اسلامي به هيچ كس تعرض نمي كند، اما آمريكايي ها بدانند اگر تعرضي به ايران اسلامي صورت دهند، منافع آنها در هر نقطه جهان كه امكان پذير باشد لطمه خواهد ديد.

* ملت بزرگ ايران پس از پيروزي انقلاب اسلامي توانايي خود را در ميدان هاي مختلف پيشرفت و افتخار، تجربه و اثبات كرده است و دشمن نيز از همين واقعيت خشمگين و سردرگم است. (در ديدار با جمعي از كارگران سراسر كشور، 6/2/85)

* امروز رسانه هاي دنيا، به طور كامل در انحصار كساني است كه بزرگ ترين كارخانه هاي اسلحه سازي و ويرانگرترين بمب هاي اتمي را در اختيار دارند و خواستار حاكميت اخلاقي، دين، معنويت و صلح در جهان نيستند.

* امروز مصلحت صاحبان زر و زور اقتضا مي كند كه رسانه هاي تحت سلطه آنها اسلام را مساوي تروريسم و آمريكا را مظهر حقوق بشر و دموكراسي نشان دهند.

* امروز سياستمداران و قدرتمندان دنيا از ناآگاهي ملت هاي خودشان استفاده مي كنند و بسياري از حرف ها و كارها را در سطح دنيا به نام ملت ها انجام مي دهند. ممكن است اگر حقيقت را ملت ها بدانند، به اين كارها راضي نباشند و به اين همكاري ها تن ندهند و اين دولت ها را قبول نكنند.

* اهميت تأثيرگذاري هر رسانه اي، وظيفه برنامه سازان آن رسانه را سنگين تر مي كند. (در ديدار با مديران و برنامه سازان رسانه اي كشورهاي مختلف، 26/2/85)