پرتوى از كلام رهبرى


پرتوى از كلام رهبرى


گزيده اى از سخنان امام خمينى(رحمه الله)

  • هر كس قيام كرد براى اين كه عدالت ايجاد كند، حكومت عدل ايجاد كند، سيلى خورده است، پس ما گله اى نداريم كه چون قيام كرده ايم براى اقامه عدل، براى حكومت عدل، براى حكومت اسلامى سيلى بخوريم، بايد زيادتر سيلى بخوريم، آن وقت يك نحو بوده، حالا نحو ديگرى بود، اما در اين كه تاوان را بايد پس بدهيم مثل همه است. (24/5/66)

  • ما درصدد خشكانيدن ريشه هاى فاسد صهيونيسم، سرمايه دارى و كمونيسم در جهان هستيم، ما تصميم گرفته ايم به لطف و عنايت خداوند بزرگ، نظام هايى را كه بر اين سه پايه استوار گرديده اند نابود كنيم و نظام اسلام رسول الله(صلى الله عليه وآله) را در جهان استكبار ترويج نماييم. (29/4/67)

  • گزيده اى از سخنان مقام معظم رهبرى «دام ظله»

  • اگر اين نظام اسلامى مردم را از دست بدهد،مردم بى تفاوت بشوند،مردم دلسرد بشوند...البته كه آسيب پذير است.
  • انقلاب مى تواند اين كشور را نجات بدهد، بدانيد اگر ارزش هاى انقلابى فراموش شد، هيچ قدرتى نخواهد توانست اين كشور را اصلاح كند، بسازد، نجات بدهد، مشكلات را برطرف بكند. (نماز جمعه 20/11/74)
  • ملت مسلمان ايران متكى به اراده و تصميم خود است و در مسائل گوناگون رأى و نظر خود را دنبال مى كند و از هيچ قدرتى هم نمى ترسد. (19/11/74)
  • وقتى راه درست را تشخيص داديد با همه وجود بپيماييد، اين منطق شجاعانه اميرالمؤمنين(عليه السلام)بود.
  • امروز در دورترين نقاط كشور و در كوره ده هاى اين كشور، ملت اگر كسى را طرفدار امريكا ببيند سايه او را با تير مى زنند. (20/11/74)