معرفت شماره 038 - بهمن 1379

شماره:38  عنوان: ويژه‌نامه روان‌شناسى

 

 • پرتوى از كلام رهبرى
 • سرمقاله

اخلاق و عرفان

 • اخلاق و عرفان اسلامى/ استاد محمدتقى مصباح

مقالات روان شناسى

 • بازشناسى فرهنگ خودى و غيرخودى و راه هاى تقويت خودباورى فرهنگى/ در گفتوگو با حجة الاسلام و المسلمين دكتر مرتضى تهرانى
 • پيش نيازهاى بهداشت روانى خانواده در سوره مباركه يوسف/ حجة الاسلام دكتر عباسعلى شاملى
 • جنبه هاى مهم شخصيت نوجوان/ محمدرضا محمدى
 • انگيزش شخصيت ايمن از ديدگاه اسلام/ محمد دولتخواه
 • نگاهى به پرخاشگرى نوجوانان/ ابوالقاسم بشيرى
 • حسادت; زمينه هاى رشد و راه هاى جلوگيرى از آن/ محمدمهدى صفورايى پاريزى
 • احساس كهترى و پيامدهاى آن/ حسين جلالى
 • شغل، رضايت شغلى و روش هاى ارزيابى آن/ رحيم ميردريكوندى
 • انسان كامل از ديدگاه روان شناسى و صدرالمتألهين(رحمه الله)/ على زينتى

از مقولات ديگر

 • امام على(عليه السلام) و تساهل خواص/ جواد سليمانى
 • مسؤوليت دولت ها در قبال خسارت هاى معنوى/ محمدمهدى كريمى نيا
 • نگاهى به انديشه اصلاح طلبى/ محسن غرويان
 • مجراى تأثير انتظارات بر فهم قرآن و شرايط آن/ مصطفى كريمى