اخلاق و عرفان اسلامى

اخلاق و عرفان اسلامى

استاد محمدتقى مصباح

اشاره

در ادامه سلسله مباحث اخلاقى استاد مصباح يزدى، در اين شماره نيز شرح بخش ديگرى از وصاياى امام جعفر صادق(عليه السلام) خطاب به عبداللّه بن جندب را به محضر اهل معرفت تقديم مى داريم:

«يا ابن جندب قال اللّه جل و عزّ فى بعض ما اوحى: انما اقبل الصلاة ممّن يتواضع لعظمتى و يكف نفسه عن الشهوات من اجلى و يقطع نهاره بذكرى و لايتعظم على خلقى و يطعم الجائع و يكسو العارى و يرحم المصاب و يؤوى الغريب فذلك يشرق نوره مثل الشمس اجعل له فى الظلمة نورا و فى الجهالة حلماً اكلأه بعزتى و استحفظه ملائكتى يدعونى فالبّيه و يسألنى فاعطيه فمثل ذلك العبد عندي كمثل جنّات الفردوس لا يسبق اثمارها و لا تتغير عن حالها.»1

راه هاى تقويت ارتباط با خدا

انسان براى پيمودن را صحيح تكامل و سعادت بايد از يك سو، رابطه خود را با خدا و از سوى ديگر، با خلق خدا تقويت نمايد. بهترين راه تقويت رابطه با خدا، نماز است. البته، مسأله عمل به تكاليف دينى و از جمله اقامه نماز و پرداخت زكات، بحثى است و رسيدن به مراتب عالى كمال بحثى ديگر. نماز و زكات يك ظاهر و مرتبه اى دارد كه انجام آن موجب اسقاط تكليف مى شود; يعنى انسان با عمل به آن از عذاب الهى نجات مى يابد. اما اين بدان معنا نيست كه لزوماً موجب سعادت اخروى گردد. رسيدن به مقام قرب الهى از طريق گزاردن نماز، مستلزم رعايت نكات خاصى است كه با صِرف عمل به تكليف، آن هم از روى عدم توجه به مفاهيم بلند آن، محقق نمى گردد.

امام صادق(عليه السلام) در اين بخش از سخنان خود با بيان حديثى قدسى، برخى از شرايط قبولى نماز را يادآور مى شوند: اولين شرط اين است كه نمازگزار در هنگام نماز، عظمت خدا را به ياد آورد و به اين نكته توجه داشته باشد كه هر چه بيش تر موفق به درك عظمت خدا گردد، خود را در برابر آن كوچك و ناچيز شمارد: «يا ابن جندب، قال اللّه جل و عزّ فى بعض ما أوحي انما اقبل الصلاة ممّن يتواضع لعظمتى.»

در اين جا براى درك بهتر عظمت خدا، داستانى را از زمان رسول خدا(صلى الله عليه وآله)نقل مى كنيم. در زمان پيامبر(صلى الله عليه وآله)، زنى زندگى مى كرد به نام زينب عطاره كه به شغل عطرفروشى اشتغال داشت. آن زن عطرهاى خوبى را كه تهيه مى كرد، ابتدا خدمت پيامبر(صلى الله عليه وآله)مى آورد و حضرت نيز آن ها را خريدارى مى كردند. آن زن يك روز از پيامبراكرم(صلى الله عليه وآله) خواست تا عظمت خدا را برايش تشريح نمايند. حضرت فرمودند: تو نمى توانى عظمت خدا را درك كنى، مگر اين كه ابتدا به عظمت مخلوقات خدا پى ببرى. پيامبر(صلى الله عليه وآله)درباره عظمت آفرينش آسمان و زمين فرمودند: اين زمين پهناور با تمام درياها و كوه ها و شهرهاى بزرگى كه دارد، نسبت به آسمان اول به مانند حلقه اى است كه در يك بيابان بى كران افتاده باشد. همين طور نسبت آسمان اول به آسمان دوم تا برسد به آسمان هفتم، و آسمان هفتم نيز نسبت به عرش خدا، همچون حلقه اى است در يك بيابان بسيار وسيع.

امروزه كيهان شناسان، كهكشان هايى را كشف كرده اند كه ميلياردها سال نورى با كهكشان ما فاصله دارند; يعنى كل منظومه شمسى با همه عظمتش در برابر كهكشان راه شيرى و نيز اين كهكشان در برابر كهكشان هاى ديگر بسيار ناچيز هستند. حضرت به زينب عطاره فرمودند: وقتى به اين مسائل خوب بينديشى، متوجه مى شوى كه تازه در برابر عظمت مخلوق خدا هيچ به حساب نمى آيى تا چه رسد به عظمت خدا. وقتى انسان با چنين ديدى به اين مسائل بنگرد، خودش را در برابر عظمت بى نهايت خداوند بسيار كوچك مى شمارد و حالت تواضع براى او پيش مى آيد.

شرط دوم از شرايط قبولى نماز اين است كه نمازگزار به خاطر خدا از هوا و هوس هاى باطل خود دست بردارد; يعنى بگويد: خدايا! به خاطر اين كه تو را دوست دارم، دنبال شهوترانى و گناه نمى روم. همان طور كه انسان به خاطر دوستان خود از برخى خواسته هايش صرف نظر مى كند، به خاطر خدا هم، بايد از شهوات نامشروع خود چشم بپوشد. بين نمازِ خوب خواندن و دنبال شهوات نامشروع رفتن نسبت معكوس وجود دارد; به اين معنا كه انسان هر قدر نمازش را بهتر بخواند، به همان ميزان از شهوات نامشروع دور مى شود و به عكس، هر چه بيش تر شهوترانى كند، از نماز دور مى شود. قرآن كريم درباره برخى اقوام گذشته اين مطلب را به زيبايى بيان فرموده و پس از ذكر نام تعدادى از انبيا(عليهم السلام)مى فرمايد: «اذا تتلى عليهم آيات الرحمن خرّوا سجّداً و بكيّاً.» (مريم: 58)، هرگاه آيات رحمت ما بر آن ها تلاوت شود، با گريه روى اخلاص بر خاك نهند. سپس در ادامه مى فرمايد: «فخلف من بعدهم خلق اضاعوا الصلوة و اتبعوا الشهوات.» (مريم: 59); سپس جانشين آن مردم خداپرست، قومى شدند كه نماز را ضايع گزارده و از شهوت نفس پيروى كردند. انسان اگر بخواهد بداند چرا آن طور كه بايد و شايد نمى تواند در نماز با خدا انس بگيرد، بايد ببيند چقدر به شهوات نامشروع و افكار باطل دل بسته است. بنابراين، شرط دوم قبولى نماز، كنار گذاشتن شهوات نامشروع است: «و يكف نفسه عن الشهوات من اجلى.»

شرط سوم اين است كه نمازگزار، روز خود را با ياد خدا سپرى كند. هستند كسانى كه هميشه و در تمام حال به ياد خدا هستند و هرگز از ياد خدا غافل نمى شوند: «رجالٌ لا تُلهيهم تجارةٌ و لا بيعٌ عن ذكر الله.» (نور: 37); پاك مردانى كه هيچ كسب و تجارت آنان را از ياد خدا غافل نگرداند. خداوند چنين مردانى دارد كه حتى اشتغالات مادى دنيا، آنان را از ياد خدا بازنمى دارد. مرحوم علامه طباطبايى(رحمه الله) در اين باره كه چگونه انسان هم مى تواند به ياد خدا باشد و هم به امور زندگى خود بپردازد، مى فرمودند: اگر انسان به اين دو مطلب توجه داشته باشد كه هيچ گاه از دست دادن عزيزى و يا محبت داشتن به دوستى، مانع از كار و فعاليت روزانه او نمى شود و انسان على رغم اين كه به امور دنيوى خود مشغول است، به ياد عزيز از دست رفته و يا دوست خود نيز مى باشد، همواره و در تمام حالات به ياد خداست: «و يقطع نهاره بذكرى.»

ارتباط سالم با خلق خدا و آثار آن

انسان بايد همان گونه كه در پيشگاه الهى متواضع است، به بندگان خدا هم بزرگى نفروشد و اگر گرسنه اى را ديد كه توان سير كردن شكم خود را ندارد، او را اطعام كند. اين خود يكى از مصاديق زكات است. زكات در اصطلاح قرآن، فقط آن زكات واجبى كه به اموال خاصى تعلق مى گيرد نيست، بلكه مفهوم زكات در قرآن، انفاق در راه خداست. سفارش خداوند به حضرت عيسى(عليه السلام) نيز صرفاً شامل زكات و نماز واجب نمى شود. قرآن كريم از زبان حضرت عيسى(عليه السلام) كه تازه متولد شده و در گهواره بود، مى فرمايد: «انّى عبدالله آتانى الكتاب و جعلنى نبياً و جعلنى مباركاً اين ما كنت و اوصانى بالصلوة و الزكوة ما دمتُ حيّاً.» (مريم: 30 و 31); همانا من بنده خاص خدايم كه مرا كتاب آسمانى و شرف نبوت عطا فرمود و مرا هر كجا باشم براى جهانيان مايه بركت و رحمت گردانيد و تا زنده ام به عبادت نماز و زكات سفارش كرد. در اسلام، هم زكات واجب داريم و هم زكات مستحب; زكات واجب، فقط به برخى اموال تعلق مى گيرد، اما زكات مستحب، شامل صدقات و انفاقات و مواردى نظير آن مى شود. زكات و نماز هيچ گاه از يكديگر جدا نمى شوند; نماز كه هست، زكات هم بايد باشد. بنابراين، پرهيز از فخرفروشى به خلق خدا و نيز انفاق به نيازمندان، از ديگر شروط قبولى نماز است: «ولا يتعظم على خلقى و يطعم الجائع.»

شرط ديگر قبولى نماز اين است كه انسان اگر برهنه اى را ديد كه توان پوشاندن خود را ندارد، او را بپوشاند. البته، اين سخن بدين معنا نيست كه فرد حتماً بايد برهنه باشد، يعنى ساتر عورت هم نداشته باشد، تا ما به او لباس بدهيم، بلكه منظور اين است كه اگر كسى احتياج به لباس داشت، براى او لباس تهيه كنيم و نيز اگر كسى به مصيبتى دچار شده است، به كمك او بشتابم و اگر سرپناهى ندارد، تا آن جا كه برايمان مقدور است، براى وى مسكن تهيه كنيم: «و يكسو العارى و يرحم المصاب و يؤوى الغريب.»

كسى كه شرايط قبولى نماز را رعايت كند، چهره اش در عالم معنا و ملكوت همچون خورشيد مى درخشد و اين درخشش را كسانى كه چشم باطن بين داشته باشند مى بينند. ممكن است امثال من و شما اين درخشش را نبينيم، اما هستند كسانى كه چشم دلشان به آن عالم باز است و به محض نگاه كردن به چهره كسى متوجه مى شوند كه وى اهل معصيت است يا اهل عبادت. نورانيّت دل و روح، يكى از آثار تكوينى عبادت است: «فذلك يشرق نوره مثل الشمس.» خداوند ظلمت هاى زندگى را براى بنده اى كه نمازش را قبول كرده است، روشن مى سازد: «اجعل له فى الظلمة نوراً.» خداوند در قرآن مى فرمايد: «يا ايها الذين آمنوا اتقوا اللّه و آمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته و يجعل لكم نوراً تمشون به و يغفر لكم والله غفورٌ رحيم.» (حديد: 28) اى كسانى كه به حق گرويديد، اينك خداترس و متقى شويد و به رسولش محمد مصطفى(صلى الله عليه وآله)نيز ايمان آوريد تا خدا شما را از رحمتش دو بهره نصيب گرداند: يكى بر ايمان رسولان پيشين و يكى بر ايمان بدين رسول ـ و نورى از پرتو ايمان به قرآن شما را عطا كند كه بدان نور راه ـ بهشت ابد ـ پيماييد و از گناه شما نيز در گذرد كه خدا بسيار آمرزنده و مهربان است. انسان هاى خداترس و متقى هنگامى كه دچار ظلمت هاى مادى مى شوند، خداوند حتى نور حسّى هم به ايشان عطا مى فرمايد. بوده اند افراد نابينايى كه قرآن را از رو تلاوت كرده اند. يكى از اين موارد كه خود من از افراد مورد اعتماد شنيده ام اين است كه يك شب خادم مدرسه مروى تهران در يكى از حجره ها دو شعاع نور مى بيند. وقتى نزديك مى رود، مشاهده مى كند كه فرد نابينايى مشغول تلاوت قرآن است و از دو چشمش، دو شعاع نور بر قرآن مى تابد.

انسان در دنيا خواه ناخواه با كسانى مواجه مى شود كه با برخوردهاى نابخردانه شان، صبر و تحمل را از انسان مى گيرند. بسيار مشكل است كه انسان بتواند در اين شرايط خودش را كنترل نمايد. اما خداوند به كسانى كه نمازشان را پذيرفته است، بردبارى و حلمى عطا مى فرمايد كه در مقابل افراد نابخرد بتوانند خودشان را كنترل كنند: «و فى الجهالة حلماً.» خداوند مادامى كه ادامه حيات به نفع چنين بنده اى باشد، او را به وسيله فرشتگانش حفظ مى كند: «اكلاه بعزتى و استحفظه ملائكتى» و درخواست او را اجابت مى كند: «يدعونى فالبّيه و يسألنى فاعطيه» چنين بنده اى همچون گل ها و ميوه هاى بهشتى كه هيچ گاه پژمرده و پوسيده نمى گردند، هميشه با طراوت و سرزنده است: «فمثل ذلك العبد عندى كمثل جنات الفردوس لا يسبق اثمارها و لا تتغير عن حالها.»

تفسير عقلانى اين مطلب اين است كه بنده آن چنان با آموزه هاى دينى خو گرفته است كه هيچ گاه اين حالت او تغيير نخواهد كرد; يعنى اين حالات در او ملكه شده و به صورت صفت ثابتى براى نفس و روحش درآمده است.

ادامه دارد


1ـ محمدباقر مجلسى، بحارالانوار، ج 78، ص 285، روايت 1، باب 24