پرتوى از كلام رهبرى


پرتوى از كلام رهبرى


گزيده اى از كلام امام خمينى(قدس سره)

 • ما چه بخواهيم و چه نخواهيم صهيونيست ها و امريكا در تعقيبمان خواهند بود تا هويت دينى و شرافت مكتبى مان را لكه دار نمايند. (صحيفه نور، ج 20، ص 237)
 • آن روزى را كه امريكا از ما تعريف كند بايد عزا گرفت. (صحيفه نور، ج 18، ص 179)
 • همه قشرهاى ايران توجه كنند كه استقامت در مقابل ظلم، در مقابل اين قدرت هاى بزرگ از امورى است كه امر شده است، استقامت در مقابل دشمن است، امر شده است كه استقامت بكنيد و اگر استقامت بكنيد پيروز هستيد. (صحيفه نور، ج 19، ص 124)
 • ملت ايران اگر مى خواست كه صلح امريكايى بكند، همان اول از امريكا جدا نمى شد و قطع روابط نمى كرد و دستش را از ايران كوتاه نمى كرد و جاسوسان او را بيرون نمى كرد. (صحيفه نور، ج 18، ص 77)

 • گزيده اى از بيانات مقام معظم رهبرى (مدظله العالى)

 • هرگونه مذاكره به نفع امريكا خواهد بود; زيرا اين كشور در پاى ميز مذاكره تنها حجم زيادى از توقعات بى جاى خود را مطرح خواهد كرد.
 • ملت ايران به هيچ مسؤولى، اعم از رهبرى و بقيه مسؤولان اجازه، نخواهد داد از مواضع اسلامى و منافع اساسى و سرنوشت ساز كشور يك قدم عقب بنشيند.
 • تذكر و نصيحت در مطبوعات خوب است اما مأيوس كردن مردم از آينده و تيره و تار جلوه دادن فضاى كشور در مطبوعات خيانت است.
 • مسأله فلسطين فقط مسأله يك ملت نيست; مسأله حاكميت ديكتاتورى بين المللى و حاكميت زور است.
 • مذاكره و رابطه با امريكا مانع فشارهاى اين كشور نخواهد شد; زيرا اكنون كشورهايى مورد تهديد امريكا هستند كه با اين كشور مذاكره و رابطه دارند.
 • امروز همه مسؤولان بايد همت و تلاش خود را براى حل مشكلات معيشتى مردم و مسأله اشتغال معطوف نمايند.
 • (در ديدار با فرهنگيان و كارگران سراسر كشور)