پرتوى از كلام رهبرى


پرتوى از كلام رهبرى


گزيده اى از كلام امام خمينى(قدس سره)

  • قضيه كربلا منحصر به يك جمعيت هفتاد و چند نفرى و يك زمين كربلا نبوده، همه زمين ها بايد اين نقش را ايفا كنند و همه روزها، غفلت نكنند ملت ها از اين كه بايد هميشه مقابل ظلم بايستند. (صحيفه امام، ج 10، ص 123)
  • محرم ماهى است كه عدالت در مقابل ظلم و حق در مقابل باطل قيام كرده و به اثبات رسانده است كه در طول تاريخ، هميشه حق بر باطل پيروز شده است. (صحيفه امام، ج 5، ص 177)

  •  گزيده اى از سخنان مقام معظم رهبرى (مدظله العالى)

  • امريكا مى خواهد منابع عراق را به حلقوم شركت هاى استكبارى و صهيونيستى بريزد. (در ديدار با مردم آذربايجان شرقى، بهمن ماه 1381)
  • امروز مردم جهان با درك حقايق و واقعيت ها، مسؤولان امريكايى را همچون هيتلر، عناصر فاشيست، دروغگو، متجاوز و قلدر مى دانند.
  • مسؤولان بايد با كمك مردم با پديده هاى شومى نظير قاچاق مواد مخدر، اشرار و فرصت طلبان و قاچاقچيان كه تجارت سالم را در اين منطقه تهديد مى كنند، به شدت مقابله كنند.
  • مراكز استكبار جهانى، حمايت مردم از نظام اسلامى را بزرگ ترين مانع تسلط دوباره بر ايران مى دانند و براى واگرايى مردم به ويژه جوانان از هويت اسلامى ايرانى، فرهنگ و دين، برنامه وسيعى تدارك ديده اند.
  • نظام اسلامى نمى تواند به اخلاق و فرهنگ مردم بى اعتنا باشد، بنابراين دستگاه هاى فرهنگى بايد با حساسيت بيش ترى وظايفشان را در اين زمينه انجام دهند.
  • استكبار جهانى با شعار دموكراسى درصدد حضور در منطقه و تأمين منافع نامشروع خود است اما آيا بى اعتنايى به افكار و آراى عمومى مردم منطقه، احترام به دموكراسى است يا رياكارى و دروغ و فريب؟! (در ديداربا مردم زاهدان،اسفند 81)
  • ما به بركت اسلام، قوى و قدرتمند هستيم و بايد با عمل به وظايف و نشان دادن كارآيى نظام اسلامى، اهداف نظام را دنبال كنيم.(در ديدار با اعضاى مجلس خبرگان، اسفند 81)