پرتوى از كلام رهبرى


پرتوى از كلام رهبرى


گزيده اى از سخنان مقام معظم رهبرى (مدظله العالى)

  • قواى سه گانه و همه دستگاه ها بايد در سال جديد با آغاز كردن نهضت خدمت به مردم و پيگيرى جدى مبارزه با بيكارى و فساد مالى، كارآمدى نظام را به طور ملموس و عينى به مردم نشان دهند به گونه اى كه شيرينى آن در كام مردم بنشيند.
  • گرچه شروع حمله نظامى عليه عراق با خواست امريكا و انگليس بود، اما در صورتى كه آن ها خود را از اين معركه به سرعت عقب نكشند، معلوم نيست كه پايان جنگ نيز در اختيار آن ها باشد.(پيام نوروزى، سال 1382)
  • هيتلر توجيهات مسخره و غلطى را براى سرپوش گذاشتن به فجايع خود بيان مى كرد و امروز هم امريكايى ها تحقق اهداف نامشروعى را كه منافع ملى امريكا نامگذارى كرده اند، علت حمله فاجعه آفرين خود مى نامند. (در اجتماع عظيم مردم مشهد، 1/1/82)
  • در تجاوز امريكا به عراق مشخص شد كه امريكا محور شرارت واقعى است و حقيقتاً همان گونه كه امام بزرگوار فرموده اند، «آمريكا شيطان بزرگ است.»
  • ملت ايران همچون ملت عراق از سقوط صدام خوشحال است، اما فجايع صورت گرفته در عراق و اشغالگرى و تجاوز را به شدت محكوم مى كند.
  • ادعاى بوش و بلر در مورد اين كه امريكايى ها و انگليسى ها براى آزادى ملت عراق به اين كشور حمله كرده اند، ادعايى مضحك است، آيا براى آزادى يك ملت بر سر او آتش و بمب و موشك مى ريزند؟
  • امريكا با تجاوز به عراق، ياغى گرى خود را بر ضد بشريت و ثبات كشورها به طور آشكار نشان داد و عملكرد سازمان ملل نيز بسيار ضعيف بود.
  • گروه و فعالان سياسى عراق بايد از هرگونه خطاى استراتژيك و هرج و مرج و همكارى با بيگانه پرهيز كنند.
  • در خطبه هاى نماز جمعه تهران، 22/1/82