پرتوى از كلام رهبرى


پرتوى از كلام رهبرى


گزيده اى از سخنان مقام معظم رهبرى (مدظله العالى)

 • راه مقابله با تهديدات خارجى، وحدت، حل مشكلات مردم و تقويت ارزش هاى انقلابى است.
 • كسانى كه مدعى بحران مشروعيت هستند بايد پاسخ دهند كه اگر نظام جمهورى اسلامى ايران كه متكى بر آراء مردم و اعتقادات آنان است، مشروعيت ندارد پس كدام يك از نظام هاى كشورهاى منطقه و جهان مشروعيت دارند؟ (در ديدار با اعضاى ستاد بزرگداشت ارتحال حضرت امام، 3/3/82)
 • قانون آمده است تا كسى جرأت نكند با صداى كلفت بگويد كه هرچه من مى گويم بايد محقق شود. بنابراين، همه مسائل بايد با معيار قانون و در درجه اول قانون اساسى حل و فصل شود.
 • مرعوب شدگان در برابر امريكا مجبور خواهند شد، قدم به قدم عقب نشينى بيش ترى كنند و در نهايت در برابر تمام خواسته هاى دشمن تسليم شوند.
 • مخالفان اسلام و ملت ايران با استفاده از امپراطورى خبرى خود درصددند ويروس خطرناك ترس و اضطراب را در ميان مسؤولان بپراكنند. (در ديدار با رئيس و نمايندگان مجلس، 7/3/82)
 • هدف اصلى تمام تحركات و طرح هاى مستكبران در منطقه، ضربه زدن به اسلام است.
 • تقويت همبستگى زمينه ساز افزايش قدرت و مصونيت كشورهاى اسلامى در برابر زياده خواهى امريكا خواهد بود.
 • كنفرانس اسلامى مى تواند در مقاومت جهان اسلام در مقابل صهيونيزم و امريكا، نقش فعالى ايفا كند. (در ديدار با دبيركل سازمان كنفرانس اسلامى، 10/3/82)
 • اصلاح واقعى، مبارزه با فقر و فساد و تبعيض، عدالت خواهى و خدمت عميق به مردم است.
 • خدمت به مردم بهترين راه مبارزه با امريكاست. (سالگرد ارتحال حضرت امام، 14/3/82)
 • آمادگى جوانان بسيجى براى كار و تلاش مخلصانه در هر ميدانى، معادلات و محاسبات دشمنان را برهم مى زند.
 • تا وقتى كه ملت بزرگ ايران و نيروهاى مؤمن و با اخلاص در كشور وجود دارند، هيچ كس نخواهد توانست مقاصد شريرانه خود را در ايران محقق سازد. (در ديدار با استادان و دانشجويان بسيجى، 18/3/82)