پرتوى از كلام رهبرى


پرتوى از كلام رهبرى

گزيده اى از كلام امام خمينى (ره)

 • وصيت من به وزراى خارجه در اين زمان و زمان هاى بعد از آن، اين است كه مسئوليت شما بسيار زياد است، چه در اصلاح و تحول وزارتخانه و سفارتخانه ها و چه در سياست خارجى، حفظ استقلال و منافع كشور و روابط حسنه با دولت هايى كه قصد دخالت در امور كشور ما را ندارند و از هر امرى كه شائبه وابستگى با همه ابعادى كه دارد به طور قاطع احتراز نماييد.(صحيفه امام، ج 21، ص 427)
 • به همه در كوشش براى رفاه طبقات محروم وصيت مى كنم كه خير دنيا و آخرت شماها رسيدگى به حال محرومان جامعه است كه در طول تاريخ ستمشاهى و خان خانى در رنج و زحمت بوده اند. (همان، ج 21، ص 445)
 • بايد مسائل اسلامى حل بشود در اينجا و پياده بشود. بايد مستضعفين را حمايت بكنند، بايد مستضعفين تقويت بشوند. (همان، ج 6، ص 461)

  گزيده اى از سخنان مقام معظم رهبرى (مدظله العالى)

 • عملكرد امريكايى ها در عراق و شكنجه وحشيانه زندانيان عراقى به دست نظاميان امريكايى نشانه ماهيت سلطه جويانه قدرت هاى مداخله گر است. (در ديدار با اعضاى شوراى رياست جمهورى بوسنى، 23/3/83)
 • مردم هميشه طرفدار نمايندگانى خدمتگزار و تلاشگر در راه عزّت و استقلال كشورند، به اعتماد مردم ارج بنهيد.
 • گفتار و عمل نمايندگان مجلس بايد يكپارچگى ملت، بيدارى و آگاهى و آزادگى و عزم پولادين را براى كشور به ارمغان آورد. (پيامى به مناسبت افتتاح مجلس هفتم، 9/3/83)
 • اشغالگران عراق حق ندارند حتى يك نفر را به عنوان مسئول تعيين كنند.
 • عدالت اجتماعى بايد در قوانين، اقدامات اجرايى و برنامه هاى حكومتى، اصل قرار بگيرد.
 • بر اساس مكتب سياسى امام، هيچ مسلمانى نمى تواند در مقابل جنايات استكبار جهانى بى اعتنا باشد. (در مراسم پانزدهمين سالگرد ارتحال امام خمينى، 14/3/83)