پرتوى از كلام رهبرى


پرتوى از كلام رهبرى

گزيده اى از سخنان مقام معظّم رهبرى (مدّظله العالى)

  • تا هنگامى كه قواى مجريه و قضائيه از فساد مالى پاك نشوند، كارها و خدمات ارزنده انجام شده نيز آنچنان كه بايد به ثمر نمى رسد.
  • نوآورى نظام جمهورى اسلامى اين است كه در همه زمينه ها، توسعه و عدالت را در كنار يكديگر دنبال مى كند و اين سياست اصلى بايد در همه برنامه ريزى ها و اقدامات مورد توجه كامل قرار داشته باشد. (در ديدار با هيئت دولت، 4/6/83)
  • امروز ما در يك كارزار فرهنگى و سياسى و در واقع در وسط جنگ دو هويت قرار داريم و دشمن در اين ميدان جنگ، تمام تلاش خود را به كار گرفته است تا اميد، انگيزه و ايستادگى نسل جوان را در هم بشكند.
  • اشغالگران برغم تجهيزات گسترده و پيشرفته خود در مقابل هيمنه معنوى بارگاه منوّر و مقدّس حضرت على(عليه السلام) شكست خوردند و اين يكى از پديده هاى شگفت آور دوران ماست. (در ديدار با دانشجويان و اساتيد شركت كننده در طرح ولايت، 9/6/83)
  • امروز دنياى اسلام بايد با وحدت كلمه و يكپارچه در مقابل قدرت استكبارى آمريكا در هر مكان و به هر شكلى ايستادگى كند.
  • دولت هاى اسلامى نبايد در قبال جنايات روزانه آمريكايى ها و صهيونيست ها در دنياى اسلام و تحت شعار مبارزه با تروريسم سكوت كنند. (در ديدار با مسئولان نظام، 23/6/83)
  • تنها راه مقابله با اين جنگ همه جانبه، محور قرار گرفتن قرآن در مجموعه بزرگ امت اسلامى و زندگى فردى و اجتماعى مسلمانان است. (در مراسم اختتاميه مسابقات بين المللى قرآن كريم، 26/6/83)
  • مهم ترين راهبرد دشمنان تضعيف پايه ها و بنيه نظام است كه با توجه به عناصر قدرتى شكل دهنده نظام جمهورى اسلامى ايران، دشمنان راه به جايى نخواهند برد. (در ديدار با فرماندهان سپاه، در رزمايش عاشوراى 5)