پرتوي از كلام رهبري


پرتوي از كلام رهبري

 گزيده اي از سخنان مقام معظّم رهبري (مدّظله العالي)

  • انتخابات رياست جمهوري از جدّي ترين و پرجاذبه ترين صحنه هاي مشاركت ملّي است.
  • ملت ايران انرژي هسته اي را به بركت جوانان و دانشمندانش به دست آورده و اين دستاورد ملي را بر خلاف خواست دولت شرير و خونخوار و دروغگوي آمريكا حفظ مي كند.
  • دشمنان اين ملت همه امكاناتشان را به كار گرفته اند تا مردم را نسبت به شركت در انتخابات 27 خرداد دلسرد، بي اعتماد و بي اطمينان كنند. اما با هوشياري مردم و ياري پروردگار نخواهند توانست.(در ديدار با مردم كرمان، 12/2/84)
  • با هوشياري كامل در عرصه كارزار سياسي و فرهنگي حضور داشته باشيد.(در ديدار با خانواده معظم شهيدان كرمان، 13/2/84)
  • ملت ايران از سختي ها و دشواري ها، نردباني براي پيشرفت و ترقّي مي سازد و راه آباداني دنيا و آخرت خود را با عزم راسخ ادامه مي دهد. (در ديدار با مردم زرند، 15/2/84)
  • مشاركت عمومي مردم در انتخابات، كشور را در مقابل هر توطئه اي مصون مي سازد.
  • در جمهوري اسلامي ارزش هاي معنوي هر فرد تعيين كننده رتبه اوست و نه ثروت و قدرت او.(در ديدار با مردم جيرفت، 18/2/84)
  • مسئولان كشور بايد به گونه اي عمل كنند كه مردم عدالت را به عنوان هدف اساسي انقلاب در همه امور كشور و جامعه احساس كنند.(در ديدار با مردم رفسنجان، 19/2/84)
  • اجازه نخواهيم داد كساني كه قانون اساسي و اصل نظام را قبول ندارند در رأس نظام قرار گيرند.
  • ما بايد ضمن حفظ اصول، روش هايمان را روز به روز اصلاح كنيم، اين معناي اصلاح طلبي واقعي است در حالي كه اصلاح طلبي از نظر آمريكايي ها يعني مقابله با اسلام و نظام اسلامي.(در ديدار با استادان و دانشجويان كرمان، 20/2/84)