پرتوي از كلام رهبري

پرتوي از كلام رهبري

 گزيده اي از سخنان مقام معظم رهبري (دام عزه العالي)

  • وظيفه همه دانشگاه ها و دانشجويان تلاش براي پر كردن دره علمي موجود ميان كشور ما و جهان پيشرفته علم است.
  • امروز غربي ها يك منطقه ممنوعه اي در زمينه علوم انساني به وجود آورده اند و يك عده آدم ضعيف النفس هم دلباخته اين ها شده اند، ببينند چه مي گويند هر چه آن ها گفتند برايشان مي شود وحي منزل، اين است كه بد و غلط است.
  • دانشگاه اسلامي يعني دانشگاهي كه از لحاظ انگيزه هاي ايماني، عشق به علم و علم آموزي عاشقانه و مؤمنانه الگو و نمونه باشد. (در ديدار با استادان و دانشجويان دانشگاه امام صادق (ع)، 29/10/84)
  • حادثه عاشورا فرهنگ و جرياني مستمر و سرمشقي دائم براي امّت اسلامي در طول تاريخ است.
  • منطق و مبناي عقلي مستحكم اين حركت (عاشورا)، حاوي اين درس است كه در هر زمان كه شرايط اقتضا كند، وظيفه مسلمان، اقدام است حتي اگر اين اقدام همراه با خطر باشد.
  • در تبليغ ضمن آنكه بايد جايگاه منطق و عقل و جنبه هاي حماسي در كنار مسائل عاطفي و مرثيه سرايي همواره مدّنظر باشد، در خصوص مسائل سياسي نيز بايد از افراط و تفريط پرهيز شود. (در ديدار با روحانيان و مبلغان، 5/11/84)
  • مواضع صريح رئيس جمهوري در زمينه مسايل مهم جهان اسلام و آمريكا، در افزايش اقبال ملت هاي مسلمان به نظام اسلامي مؤثر است.
  • اقبال روزافزون مسلمانان به نظام جمهوري اسلامي ايران ناشي از هويت انقلاب اسلامي و انديشه ها و نام امام خميني است. (در ديدار با دست اندركاران مراسم حج، 8/11/84)
  • وفاداران به نظام پويا و مترقي جمهوري اسلامي، از همه قشرهاي مردمي و از همه جاي كشور و از همه سليقه ها و گرايش هاي سياسي دست به دست هم دادند تا اقتدار اين ملت بزرگ و ريشه دار را به اقتدارگرايان بين المللي نشان دهند و بر هدف ها و آرمان هاي بلند خود پاي بفشارند.
  • اين اتحاد كلمه، اين همت و هوشياري، اين حضور مردمي را همه قدر بدانيم و از آن براي بناي رفيع افتخارات ملي بهره بگيريم. (پيام خطاب به ملت، 23/11/84)