پرتوي از كلام رهبري

 

 

پرتوي از كلام رهبري

  • ما بايد سعي كنيم تا حصارهاي جهل و خرافه را شكسته تا به سرچشمه زلال اسلام ناب محمدي r برسيم و امروز غريب ترين چيزها در دنيا همين اسلام است و نجات آن قرباني مي‌خواهد و دعا كنيد من نيز يكي از قربانيان آن گردم.

امام خميني – رضوان الله تعالي عليه – در تاريخ 12/7/67

  • يك جبهه بندي عظيم فرهنگي كه با سياست همراه است با صنعت همراه است با پول همراه است با انواع و اقسام پشتوانه ها همراه است الان مثل يك سيلي راه افتاده با ما بجنگد جنگ هم جنگ نظامي نيست بسيج عمومي هم در آنجا هيچ تاثيري ندارد آثارش هم طوري است كه ما تا به خود بياييم گرفتار شده ايم مثل يك بمب شيميايي نامحسوس و بدون سر و صدا.

از بيانات مقام معظم رهبري – مد ظله – در آذر 68

  • روحانيون با دانشگاهي ها با يك مسير دارند و مسئووليت اين دو طايفه از همه طوايف ديگر بيشتر است چنانچه شغلشان شريفتر است.
  • شغل شريفتر است, براي اينكه با شغل دانشگاهي و روحاني اگر چنانچه به شرايط عمل بشود, انسان درست مي‌شود و اين است كه اين شغل, شغل انبياء بوده است. تمام انبياء براي آدم درست كردن آمدند و قرآن كتاب آدم سازي است.

امام خميني – رضوان الله تعالي عليه – در جمع وزير فرهنگ و روساي دانشگاههاي كشور

  • شك نيست كه رابطه دانشگاه با علماي ديني كه معلمان دين و اخلاق و امناي معارف اسلامي مي باشند تاثير شايسته اي در صلاح دانشگاه و سمت گيري اسلامي و رشد معنوي آن خواهد داشت و اين چيزي است كه براي آينده كشور و نظام جمهوري اسلامي داراي اهميتي حياتي است.

مقام معظم رهبري – مد ظله – در حكم به نمايندگانشان در دانشگاهها