ضرورت رسيدگى شيعيان به يكديگر

ضمیمهاندازه
1_OP.PDF211.13 کیلو بایت

سال بيست و چهارم ـ شماره 213 (ويژه اقتصاد اسلامى)

آيت اللّه علّامه محمدتقى مصباح

چكيده

اين مقاله به شرح و تفسير اوصاف و ويژگى هاى شيعيان واقعى در كلام معصومان عليهم السلام مى پردازد. ازجمله مهم ترين ويژگى كه مى توان به واسطه آن شيعيان واقعى را شناخت، رسيدگى آنان به يكديگر، به ويژه توجه شيعيان به فقرا و رسيدگى به آنان است. همچنين از ديگر ويژگى هاى شيعيان اينكه به قدر نياز و ضرورى از دنيا بهره مى گيرند. ازآنجاكه بندگان خالص خدا، قيامت را باور دارند و نگران فرجام خويش در قيامت هستند، سخت به عبادت و بندگى خدا مشغولند و همه همت آنان فراهم سازى توشه براى آخرت است. نيمه هاى شب سر به آستان ربوبى مى سايند و از ترس عذاب اخروى، زارى مى كنند. گويا مست و مدهوشند كه اين امر ناشى از باور به آخرت و فرجام قيامت است. البته، شيعيان واقعى همواره قدرشناس نعمت هاى بيكرانى هستند كه خداى متعال به ايشان ارزانى داشته است.

كليدواژه ها: نعمت، شيعيان واقعى، آثار بندگى، معادباورى.


سال انتشار: 
24
شماره مجله: 
213
شماره صفحه: 
5