اهل صفه در گذرگاه تاريخ و قرآن

ضمیمهاندازه
6.pdf879.58 کیلو بایت

ماهنامه علمى ـ ترويجى در زمينه علوم انسانى آبان 1395

حسن احمديان دلاويز / دانشجوى دكترى تاريخ اسلام جامعة المصطفى العالميه       Delaviz59@yahoo.com

دريافت: 29/6/94               پذيرش: 19/11/94

 

چكيده

پژوهش حاضر، عهده دار تبيين جايگاه، ويژگى ها و نحوه زندگى اهل صفه و پاسخ به برخى از شبهات، با در نظرگرفتن آيات قرآن و گزاره هاى تاريخى است. براى رسيدن به اين مهم، از روش گردآورى اطلاعات و شيوه اسنادى استفاده شده است.

     اصحاب صفه گروهى از مسلمانان صدر اسلام بودند كه در كنار مسجد پيامبر در مدينه سكونت داشتند. كار عمده آنها عبادت بود و بيشترشان از نظر مالى جزو تهيدستان به شمار مى آمدند. اين گروه به واسطه تعلق خاص به انجام عبادات، ترك دنيا كرده بودند. تعداد ايشان، بر حسب مهاجرت، ازدواج و صاحب مسكن شدن متغير بود. درباره فضيلت ايشان، رواياتى از پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله صادر شده است. جمعى از مفسران، آيه 273 سوره «بقره» را درباره اين گروه مى دانند. ايشان اهل جبهه و جهاد بودند و در بيشتر جنگ ها رسول خدا را همراهى مى كردند.

 

كليدواژه ها: اهل صفه، اصحاب صفه، پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله، مدينه، مسجدالنبى، مهاجران، سوره بقره.

 


 

سال انتشار: 
25
شماره مجله: 
227
شماره صفحه: 
67