بازخواني واقعة رحلت رسول خدا صلي الله عليه و آلهدر كلام اميرمؤمنان علي عليه السلام و مقايسه با ديگر اخبار

قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان
ضمیمهاندازه
4.pdf352.46 کیلو بایت

سال بيست و هفتم ـ شماره 251 (ويژة تاريخ)

محمدحسن حمیدیان/ کارشناس ارشد مدرسی معارف اسلامی دانشگاه معارف اسلامی    hasan.hamidian@yahoo.com
دريافت: 19/2/97                    پذيرش: 21/6/97

چکیده
یکی از مقاطع زندگی رسول خدا صلی الله علیه و آله روزهای پایانی عمر پربرکت و همچنین زمان رحلت جانگداز ایشان است. اخبار و گزارش‌های مختلفی در منابع تاریخی از این رویداد ثبت شده است که بعضاً اختلافات زیادی با هم دارند، به‌گونه‌اي‌كه يافتن واقعیت و اصل ماجرا را تا حدی دشوار می‌سازد. سؤال این است که با وجود اخبار مختلف، کدام‌یک به واقعیت نزدیک‌تر است؟ قول کدام‌یک از منابع و راویان پذيرفتني است؟ یکی از راه‌های تشخیص واقعیت بیان این واقعه از زبان همراه همیشگی و وصی همتاناپذیر رسول خدا صلی الله علیه و آله یعنی اميرمؤمنان علی علیه السلام است که مرجع بی‌بدیلی برای جمع‌بندی این رویداد به‌شمار مي‌آيد. در این تحقیق، سعی شده است تا کلام و بیان امام، به عنوان سند صحیح، در این واقعه آورده شود و اخبار راویان مختلف از منابع اولیه نیز در این‌باره نقل شود و با توجه به کلام و بیان امام بررسی و یا به عنوان مؤید قرار گیرد. به عبارت دیگر، با اشاره به اقوال مختلف، بعضی نقل‌ها کلام امام علیه السلام را تأیید می‌کند و بعضی از آنها نیز مخالف و یا مغایر با کلام ایشان است که آنها نیز به رؤیت خواهد رسید. آنچه به دست می‌آید یک روایت کوتاه از زمان رحلت رسول خدا صلی الله علیه و آله توسط یک راوی معصوم است که تفاوت آن با اخبار راویان دیگر معلوم می‌گردد.
کلید‌واژه‌ها: اميرمؤمنان علی علیه السلام، رسول خدا صلی الله علیه و آله، وصیت، غسل، ملائکه، نماز، دفن.


سال انتشار: 
27
شماره مجله: 
251
شماره صفحه: 
41