گونه‎هاي «تأليف قلوبِ» مخالفان در سيرۀ پيامبر اكرم صلي الله عليه و آله

  • warning: Missing argument 1 for t(), called in D:\WebSites\nashriyat.ir\themes\tem-nashriyat\upload_attachments.tpl.php on line 15 and defined in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\common.inc on line 936.
  • warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\bootstrap.inc on line 862.
قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان

سال بيست و هفتم ـ شماره 251 (ويژة تاريخ)

رضا قزي / دانش‌پژوه دکتري اديان و عرفان مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني ره    rghaz@gmail.com
دريافت: 27/1/97                    پذيرش: 13/6/97
چکيده
يکي از مهم‏ترين و پراهميت‏ترين عوامل گسترش اسلام در ميان مردم حجاز و ديگر قلمروهاي تحت پوشش شخصيت محبوب و مهربان پيامبراكرم صلي الله عليه و آله است که با حمايت و عنايت الهي همراه بود. از جمله بحث‌هاي اساسي منابع انساني، انتخاب و گزينش بهترين نيروها براي مديريت و رهبري جامعه است كه در اصطلاح آن را «گزينش اصلح» يا «به‎گزيني» و به تعبير قرآن کريم «اختيار کردن» مي‎نامند. گزينش مدير اصلح، فرايندي دارد كه يكي از مراحل آن، كادرسازي يا به تعبير قرآن «اصطناع» است. كادرسازي همچنين داراي مر‎احلي است كه يكي از مهم‌ترين آنها محبوب‌سازي يا به تعبير قرآن کريم «القاي محبت» است. محبت در وجود نازنين رسول خدا صلي الله عليه و آله سرشته شده بود؛ ليکن محبتي حکيمانه که دوست و دشمن را دربرمي‎گرفت. نوشتار حاضر با رويکرد نظرى و تحليلى، برخي از گونه‏هاي تأليف قلوب پيامبر اکرم صلي الله عليه و آله را در رفتار با مخالفان تبيين، تحليل و بازشناسى کرده است.
کليدواژه‌ها: پيامبر اکرم صلي الله عليه و آله، تأليف قلوب، مخالفان، ازدواج، عيادت، انتصاب، بذل مال.